ዝማሬ ዘዙር አምባ

 

1አመ ፩ ለመስከረም - ዝማሬ ዘቅዱስ ዮሐንስ ፤ ገጽ ፩

 
1 - ዝ ማ ሬ = እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወተፈነወ ዮሐንስ
11 - መንፈስ (ቁ ) ቤት = እምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ
21 መንፈስ ( ው ) ቤት = ብፁዕ ዮሐንስ ዘበእንቲአሁ ተነበየ
2 - ጽ ዋ ዕ = እስመ አልቦ ነገር ዘሰዓኖ ለእግዚአብሔር
12 - መንፈስ ዕዝል = እምድኅረ ተጠምቁ 22 ዝማሬ = ወከመዝ ስምዑ ለእግዚአብሔር
3 - መንፈስ = ሃሌ ሉያ አንሰ እፈቅድ አንተ ታጥምቀኒ
13 - ዝማሬ (መነ) = አሚሃ መጽአ ኢየሱስ 23 - ጽዋዕ ( ነ ) ቤት = ወመጠዎ ጽዋዓ ምሉዐ
4 - ዝማሬ ዘዕዝል = ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለእሙንቱ ሕዝብ
14 - ጽዋዕ ( ነ ) ቤት = ወመጥዎ ጽዋዐ ምሉዐ 24 መንፈስ (ከ ) ቤት = ርእሰ እግዚኡ እሳተ ገሠሠ
5 - ጽ ዋ ዕ = በከመ ይቤ ዮሐንስ 15 - ጽዋዕ ዕዝል = ወመጥዎ ጽዋዐ 25 - መንፈስ ዕዝል = ርእሰ እግዚኡ እሳተ ገሠሠ
6 - መንፈስ = ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ
16 ፣ መንፈስ ( ቤ ) ቤት = ይቤ ዮሐንስ መንፈስ ቅዱሰ ርኢኩ
26 ፣ ዝማሬ ( ረዩ ) = መጽአ ወተጠምቀ እምኀበ ዮሐንስ
7 - ዝማሬ = ሖረ ኢየሱስ እምገሊላ ኀበ ዮሐንስ 17 ፣ መንፈስ ዕዝል = ይቤ ዮሐንስ 27 - ጽዋዕ = እምአፍላገ ሕይወት ዘይቀድሕ
8 - ዝማሬ ዕዝል = ሖረ ኢየሱስ እምገሊላ ኀበ ዮሐንስ
18 - ዝማሬ ( ነቁ ) ቤት = በከመ ይቤ በነቢይ 28 መንፈስ (ኮ) ቤት= ርእሰ እግዚኡ እሳተ ገሠሠ
9 - ጽዋዕ = እስመ አልቦ ነገር ዘይሰዓኖ ለእግዚአብሔር
19 ፣ ጽዋዕ ( ነ ) ቤት = ዮሐንስኒ ይቤ ለልየ ርኢኩ
29 - መንፈስ ዕዝል = ርእሰ እግዚኡ እሳተ ገሠሠ
10 - ጽዋዕ ዕዝል = እስመ አልቦ ነገር 20 ፣ ጽዋዕ ዕዝል = ዮሐንስኒ ይቤ ለልየ ርኢኩ  

 

 

   

2 - ዝማሬ - ዘ ሰ ን በ ት ዘዮሐንስ አኅድዓ ፤ ገጽ ፬

 
1 - ዝማሬ = እስመ ለዓለም ምሕረቱ . አምላከ አማልክት
3 - ጽዋዕ (ቁ ) ቤት = ይቤ ዮሐንስ አንሰ መጻእኩ 5 ፣ መንፈስ = መልዐ መንፈስ ቅዱስ
2 - ዝማሬ ዕዝል = አምላከ አማልክት እግዚአ አጋዕዝት
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ይቤ ዮሐንስ አንሰ መጻእኩ 6 ፣ መንፈስ ዕዝል = መልዐ መንፈስ ቅዱስ

 

 

   

3 - አመ ፪ ለመስከረም - ዝማሬ ዘተከዚ ፤ ገጽ ፭

 
1 ግዕዝ ዝማሬ (ቁ) ቤት= ኀረየ ሕዝበ መሃይምናነ 6 ጽዋዕ (ኮ) ቤት= አዕይንተ ተከዚ አቀመ ሎሙ 10 ዝማሬ (ነ ) ቤት = መገቦሙ ወመርሆሙ
2 ዕዝል ዝማሬ = ኀረየ ሕዝበ መሃይምናነ
7 - መንፈስ ( ሰራ ) ቤት = ሰማዕት ዓደው ውስተ ርስቶሙ
11 - ጽዋዕ ( ሚ ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ዘእምአፍላግ ነቅዓ ማየ ሕይወት
3 - ጽዋዕ (ነ ) ቤት = ንንሣእ ወንትመጦ እምዝንቱ ጽዋዕ
8 - መንፈስ (ዕጺራ ) = ሰማዕት አደው ውስተ ርስቶሙ
12 - ጽዋዕ ዕዝል ( ሚ ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት
4 መንፈስ ( ሚ ) ቤት = ወነግረ ስምዖ ዮሐንስ 9 መንፈስ ዕዝል= ሰማዕት አደው ውስተ ርስቶሙ 13 ዝማሬ (ቁ) ቤት= ኅብሰተ እምሰማይ ወሀቦሙ
5 ዝማሬ (ነ) ቤት= ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ    

 

 

   

4 - አመ ፫ ለመስከረም - ዝማሬ ዘአባ አንበስ ፤ ገጽ ፮

 
1 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 2 - ዝማሬ ዕዝል = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
3 ጽዋዕ (ነ) ቤት=ሤመክሙ እግዚአብሔር ጳጳሳተ (መንፈስ ኀበ ብዙኃን በል )

 

 

   

5 - አመ ፰ ለመስከረም - ዝማሬ ዘዘካርያስ ፤ ገጽ ፯

 
1 ዝማሬ = ደመረ መለኮቶ ውስተ ሥጋ ዚአነ 4 - መንፈስ ( ነ ) ቤት = መልዐ መንፈስ ቅዱስ 7 ዝማሬ ዕዝል= ወሀሎ ፩ዱ ብእሲ ዘስሙ ዘካርያስ
2 ዝማሬ ዕዝል = ደመረ መለኮቶ ውስተ ሥጋ ዚአነ 5 -መንፈስ ዕዝል = መልዐ መንፈስ ቅዱስ 8 ጽዋዕ = ጽድቅ ስምከ ብርሃን ትእዛዝከ
3 ጽዋዕ (ቱ ) ቤት = ካህናት እለ የዓርጉ ለከ መሥዋዕት
6 ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ወሀሎ ፩ዱ ብእሲ ዘስሙ ዘካርያስ
9 መንፈስ = ከሠተ አፉሁ ወልሳኑ ነበበ

 

 

   

6 - ዝማሬ - ዘሰዊት ፤ ገጽ ፰

   
1 - ዝማሬ = ወፈረ ኢየሱስ በሰንበት 3 - ጽዋዕ = ወፈረ ኢየሱስ በሰንበት 5 - መንፈስ = እንዘ የሐውር ኢየሱስ በፍኖት
2 - ዝማሬ ዕዝል = ወፈረ ኢየሱስ በሰንበት 4 - ጽዋዕ ድርብ = ወፈረ ኢየሱስ በሰንበት  

 

 

   

7 - አመ ፲ወ፮ ለመስከረም - ዝማሬ ዘሕንፀተ ቤተ ክርስቲያን ፤ ገጽ ፰

 
1 ዝማሬ = ትሴብሖ ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር 5 - መንፈስ ( ነቁ ) = በከመ ተብህለ በነቢይ
9 - ጽዋዕ ዓራራይ (ጺራ) = ወይቤለኒ ጥቀኑ ነኪር ለ፳ኤል
2 ዝማሬ ዕዝል = ትሴብሖ ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር
6 - መንፈስ . ዕዝል = በከመ ተብህለ በነቢይ 10 - ጽዋዕ ዕዝል = ወይቤለኒ ጥቀኑ ነኪር
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = አመ ይእቲ ሰዓት አመ ይወርድ እግዚእነ
7 ፣ ዝማሬ (ነ ) ቤት = ኢይትዓፀው አናቅጽኪ ክቡራት ዕንቍ መሠረትኪ
11 - መንፈስ (ነ) ቤት = ሡራሬሃ ለቤተ ክርስቲያን
4 - ጽዋዕ ዕዝል = አመ ይእቲ ሰዓት አመ ይወርድ እግዚእነ
8 ፣ ዝማሬ = ኢይትዓፀው አናቅጽኪ 12 - መንፈስ ዕዝል = ሡራሬሃ ለቤተ ክርስቲያን

 

 

   

8 - አመ ፲ወ፯ ለመስከረም - ዝማሬ ዘመስቀል ፤ ገጽ ፲

 
1 - ዝማሬ ግዕዝ = እገኒ ለከ እግዚኦ አምላኪየ 13 - ጽዋዕ ( በ ) ቤት = ሰፍሐ ዲበ ጽዋዕ 25 ዝማሬ (ቱ) ቤት = መስቀልከ እግዚኦ ተሰብሐ
2 - ዝማሬ ዕዝል = እገኒ ለከ እግዚኦ አምላኪየ 14 - ጽዋዕ ዕዝል = ሰፍሐ ዲበ ጽዋዕ 26 - ጽዋዕ = በመስቀሉ አርኃወ ገነት
3 - ጽዋዕ = ዓርገ ሐመረ ገሠፀ ባሕረ 15 - መንፈስ ( ዕናቱ ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
27 - መንፈስ (ቱ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
4 - መንፈስ (ቱነ) = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
16 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
28-ዝማሬ (ነ) = መስቀልከ ቅዱስ ዘተረክበ በሐሢሥ
5 - መንፈስ ድርብ = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
17 - መንፈስ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
29 - ዝማሬ (ነ) = ዓረቦነ ርስትነ መድኃኒተ ነፍስነ
6 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር 18 - መንፈስ ( ኵ ) ቤት = ከመ ዘእምስቡሕ
30 - ዝማሬ ዕዝል = ዓረቦነ ርስትነ መድኃኒተ ነፍስነ
7 - ዝማሬ = አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር 19 - መንፈስ ዕዝል = ከመ ዘእምስቡሕ 31-ጽዋዕ (ነ) = ምሥጢረ ኅቡዓ ዘእመስቀልከ
8 - ጽዋዕ ( ነ ) = ጽዋዐ ሕይወት እትሜጦ
20 - መንፈስ ( ል ) ቤት = ዓረቦነ ርስትነ መድኃኒተ ነፍስነ
32 - መንፈስ (ባሕ) ቤት = መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍሕ
9 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት እትሜጦ
21 - መንፈስ ዕዝል = ዓረቦነ ርስትነ መድኃኒተ ነፍሰነ
33 - መንፈስ ዕዝል = መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍሕ
10 - ዝማሬ ( ዕ ) ቤት = በከመ ይቤ በነቢይ 22 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ነአኵተከ ክርስቶስ
34- ዝማሬ (ቁ) ቤት = ደመረ መለኮቶ ውስተ ሥጋ ዚአነ
11 - ዝማሬ (ነ ) ቤት = ዕንባቆም ነቢይ ዘአንከረ ግብሮ
23 - ዝማሬ ዕዝል = ነአኵተከ ክርስቶስ
35- ዝማሬ ዕዝል = ደመረ መለኮቶ ውስተ ሥጋ ዚአነ
12-ዝማሬ ዕዝል = ዕንባቆም ነቢይ ዘአንከረ ግብሮ
24 - ጽዋዕ = ጽዋዕ ሕይወት እትሜጦ  

 

 

   

9 - አመ ፲ወ፰ ለመስከረም - ዝማሬ ዘእሌኒ ፤ ገጽ ፲፬

 
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ትቤሎ እሌኒ ለመልአክ ንግረኒ እግዚእየ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዕ ሕይወት እትሜጦ 7 - መንፈስ ዕዝል = በከመ ይቤ ዳዊት
2 - ዝማሬ ዕዝል = ትቤሎ እሌኒ ለመልአክ ንግረኒ
5 - መንፈስ (ነ) ቤት = በከመ ይቤ ዳዊት 8 - ዝማሬ = ከመዝ ይቤሉ ካህናት
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጽዋዕ ሕይወት እትሜጦ በእደ ሊቀ ካህናት
6 - መንፈስ ድርብ = በከመ ይቤ ዳዊት 9 - ጽዋዕ = አሌዕለከ ንጉሥየ ወአምላኪየ

 

 

   

10 - አመ ፳ወ፩ ለመስከረም - ዝማሬ ዘ፫፻ ፤ ገጽ ፲፬

 
1 - ዝማሬ = ዘበልዑላን ተዓርፍ ወትሑታነ ታአምር
5 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = መፍትው እንከ ንንግር ወንዜኑ
9 - መንፈስ ድርብ = አልቦ ዘሠወርኩክሙ
2 - ጽዋዕ = ጽዋዕ ሕይወት ወሀቦሙ
6 - ጽዋዕ (ባ) ቤት = ሤመክሙ እግዚአብሔር ጳጳሳተ
10 - መንፈስ (ዕ) = አልቦ ዘሠወርኩክሙ
3 - ጽዋዕ ድርብ = ጽዋዕ ሕይወት ወሀቦሙ
7 - ጽዋዕ ዕዝል = ሤመክሙ እግዚአብሔር ጳጳሳተ
11 - ዝማሬ (ዕ) ድጓ = ዘቀባዕከ ቅብዓ ክህነት
4 - መንፈስ (ኮ) ቤት = ተወከፍ መሥዋዕተነ 8 - መንፈስ (ጉኮ) = አልቦ ዘሠወርኩክሙ  

 

 

   

11 - አመ ፳ወ፫ ለመስከረም - ዝማሬ ዘኤወስጣቴዎስ ፤ ገጽ ፲፭

 
1 -ዝማሬ (ነዕ) = ትእምርተ መስቀል በአቅርንቲሁ 2 - ዝማሬ ዕዝል = ትእምርተ መስቀል በአቅርንቲሁ  

 

 

   

12 - አመ ፳ወ፭ ለመስከረም - ዝማሬ ዘፀዓተ ክረምት ፤ ገጽ ፲፭

 
1 - ዝማሬ (ነ) = ዘኅቡዕ ዘተናገረ አውሥአ መርዓዊ
4 - መንፈስ ዕዝል = አንሥኡ ቃሎሙ ኅቡረ ኀበ እግዚአብሔር
6 - ጽዋዕ (ሲ) = ዕፀ አንኅዮ ለወይን ሰመዮ
2 - ጽዋዕ (ቁ) = ዛብሎን ዘመንገለ ባሕር 5 - ዝማሬ (ቁ) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ 7 - ጽዋዕ ዕዝል = ዕፀ አንኅዮ ለወይን ሰመዮ
3 - መንፈስ (ነዕ) = አንሥኡ ቃሎሙ ኅቡረ ኀበ እግዚአብሔር
   

 

 

   

13 - አመ ፴ሁ ለመስከረም - ዝማሬ ዘደቂቀ ዘብዴዎስ ፤ ገጽ ፲፮

 
1 - ዝማሬ (ቁ) = ከመ ኮል ዘውስተ ዕፀወ ገዳም
3 - ጽዋዕ (ነ) = ወይቤልዎ ደቂቀ ዘብዴዎስ አንብረ
5 - መንፈስ ዕዝል = ሰባክያነ ሃይማኖት
2 - ዝማሬ ዕዝል = ከመ ኮል ዘውስተ ዕፀወ ገዳም 4 - መንፈስ = ሰባክያነ ሃይማኖት  

 

 

   

14 - አመ ፬ ለጥቅምት - ዝማሬ ዘነገሥት ፤ ገጽ ፲፯

 
1 - ዝማሬ = ይነግሥ እግዚአብሔር ንጉሥ አምላክኪ ጽዮን
3 - ጽዋዕ = ሀገሩሰ ኢየሩሳሌም
5 - መንፈስ (ሚ) = አሜን አሜን እብል ወኢይኄሱ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ይነግሥ እግዚአብሔር ንጉሥ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ሀገሩሰ ኢየሩሳሌም 6 - መንፈስ ዕዝል = አሜን አሜን እብል

 

 

   

15 - አመ ፮ ለጥቅምት - ዝማሬ ዘጰንጠሊዎን ፤ ገጽ ፲፯

 
1 - ዝማሬ (ዝ) = አመ ያቀውም አባግዓ በየማኑ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዕ ሕይወት ወሀቦሙ 6 - መንፈስ ፣ ዓራራይ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
2 - ዝማሬ ዕዝል = አመ ያቀውም አባግዓ በየማኑ
5 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ 7 - መንፈስ ፣ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
3 - ጽዋዕ = ጽዋዕ ሕይወት ወሀቦሙ    

 

 

   

16 - አመ ፲ወ፬ ለጥቅምት - ዝማሬ ዘአቡነ አረጋዊ ፤ ገጽ ፲፰

 
1 - ዝማሬ = ሀበነ ንንሣእ ወንትመጦ 4 - ዝማሬ ፤ ጽዋዕ = ቀርን ጸርሐ ዓዋዲ በጽሐ
6 - መንፈስ ፤ ሁለተኛ ምልክት = እስመ በዝንቱ መንፈስ ነሐዩ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ሀበነ ንንሣእ ወንትመጦ
5 - መንፈስ (ሚኮ) = እስመ በዝንቱ መንፈስ ቅዱስ ነሐዩ ኵልነ
7 - መንፈስ ዕዝል = እስመ በዝንቱ መንፈስ ነሐዩ ኵልነ
3 - ዝማሬ ፤ ጽዋዕ (ሪ) = ቀርን ጸርሐ ዓዋዲ በጽሐ
   

 

 

   

16 አኰቴት - ዘትንሣኤ

   
1 ዝማሬ (ነ) ቤት= ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 3 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 5 - ዝማሬ = አመ ቀዳሚት በዓለ ፋሲካ
2 ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብሰተ እምሰማይ ወሀቦሙ 4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 6 - ዝማሬ (ዕዝል) = አመ ቀዳሚት በዓለ ፋሲካ

 

 

   

17 - ዝማሬ = ዘጻድቃን ፤ ገጽ ፲፰

   
1-ዝማሬ = ወሶበ ርእየ ኢየሱስ ብዙኃነ አሕዛበ
4 - ጽዋዕ ፤ ሁለተኛ ምልክት = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
7 - መንፈስ ፤ በዓራራይ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ወሶበ ርእየ ኢየሱስ ብዙኃነ አሕዛበ
5 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
8 - መንፈሰ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
3 - ጽዋዕ (ነቁ) = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ 6 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ  

 

 

   

18 - አመ ፲ወ፭ ለጥቅምት - ዝማሬ ዘቴዎድሮስ ፤ ገጽ ፲፱

 
1 - ዝማሬ = አመ ያቀውም አባግዓ በየማኑ
4 - ዝማሬ ዕዝል = መንክር ወመድምም ዕፁብ ግብር
7 - መንፈስ (ነ) = ሐዳፌ ነፍስ ለጻድቃን
2 - ዝማሬ ዕዝል = አመ ያቀውም አባግዐ በየማኑ
5 - ጽዋዕ (ቢ) = ዝንቱ ጽዋዕ ሕይወት ዘንትሜጦ
8 - መንፈስ ዕዝል = ሐዳፌ ነፍስ ለጻድቃን
3 - ዝማሬ = መንክር ወመድምም ዕፁብ ግብር
6 - ጽዋዕ ዕዝል = ዝንቱ ጽዋዕ ሕይወት ዘንትሜጦ
 

 

 

   

19 - አመ ፲ወ፯ ለጥቅምት - ዝማሬ ዘእስጢፋኖስ ፤ ገጽ ፲፱

 
1 - ዝማሬ = አስማቲሆሙ ለሰማዕት ይቀድም ተጽሕፎ
6 - ዝማሬ (ነ) = ወሶበ ርእየ ኢየሱስ
10 - ጽዋዕ (ቢ) = ዝንቱ ጽዋዕ ዘንትሜጦ ደሙ ውእቱ
2 - ዝማሬ ዕዝል = አስማቲሆሙ ለሰማዕት ይቀድም ተጽሕፎ
7 - ጽዋዕ ፣ ዝማሬ (ቁ) = ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል 11 - ጽዋዕ ዕዝል = ዝንቱ ጽዋዕ ዘንትሜጦ
3 - ጽዋዕ (ቁ) = ደሞ ክቡረ ምስለ ወይን 8 - መንፈስ = ኀበሩ ቃሎሙ ወሥርዓቶሙ 12 - መንፈስ ( ዕባ) = መልዐ መንፈስ ቅዱስ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ደሞ ክቡረ ምስለ ወይን - ( መንፈስ . ኀበ አረጋዊ በል )
9 - ዝማሬ = በከመ ይቤ ጳውሎስ አንሰ መጻእኩ ለምህሮ
13 - መንፈስ ዕዝል = መልዐ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እስጢፋኖስ
5 - ዝማሬ (ነ) = ሀበነ እግዚኦ ሥጋከ ወደምከ    

 

 

   

20 - አመ ፲ወ፱ ለጥቅምት - ዝማሬ ዘኤልሳዕ ፤ ገጽ ፳፩

 
1 - ዝማሬ (ቁ) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 3 - ጽዋዕ ዕዝል = ይቤሎ ኤልሳዕ ለኤልያስ 4 - መንፈስ (ቁ) = ከመ ይሥራዕ ሕገ ለአሕዛብ
2 - ጽዋዕ (ነ) = ይቤሎ ኤልሳዕ ለኤልያስ አባ ወአባ ባርከኒ
   

 

 

   

21 - አመ ፳ወ፩ ለጥቅምት - ዝማሬ ዘእግዝእትነ ማርያም ፤ ገጽ ፳፩

 
1 - ዝማሬ = ከበበ ገጻ ከመ ወርኅ    

 

 

   

22 - ዝማሬ ዘዘመነ ጽጌ - ዘሰንበት ፤ ገጽ ፳፩

 
1 - ዝማሬ (ነ) = መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል 26 - ዝማሬ = ቡሩክ አንተ እግዚኦ 51 - ጽዋዕ ዕዝል = ናሁ ጸገዩ አዕፃዳተ ወይን
2 - ዝማሬ ዕዝል = መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል 27 - ዝማሬ ዕዝል = ቡሩክ አንተ እግዚኦ 52 - መንፈስ (ቁ) = በከመ ይቤ ሕዝቅኤል ነቢይ
3 - ጽዋዕ (ነ) = ፃዕደወ እክል ወበጽሐ ለማዕረር
28 - ጽዋዕ (ነ) = ዕቍረ ማየ ልብነ 53 - ዝማሬ (ነ) = ሀበነ እግዚኦ ሥጋከ ወደመከ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ፃዕደወ እክል ወበጽሐ ለማዕረር
29 - ጽዋዕ ዕዝል = ዕቍረ ማየ ልብነ 54 - ጽዋዕ = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ
5 - መንፈስ (ባ) = አንሣዕኩ አዕይንትየ መንገለ አድባር
30 - መንፈስ (ቱ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚአ ለሰንበት
55 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ
6 - መንፈስ ዕዝል = አንሣዕኩ አዕይንትየ መንገለ አድባር
31 - መንፈስ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚአ ለሰንበት
56 - መንፈስ (ሊ) = ናክብር ሰንበቶ ለእግዚአብሔር
7 - ዝማሬ (ነ) = ትብሎ መርዓት ለመርዓዊሃ
32 - ዝማሬ (ነ) = ነአኵተከ ክርስቶስ ወንሴብሐከ
57-ዝማሬ (ኑ ) = ስብሐት ለከ ንፌኑ ዋህድ
8 - ዝማሬ ዕዝል = ትብሎ መርዓት ለመርዓዊሃ
33 - ዝማሬ ዕዝል = ነአኵተከ ክርስቶስ ወንሴብሐከ
58 - ጽዋዕ (ዕነ) = እስመ ጽዋዕ ውስተ እደ እግዚአብሔር
9 - ጽዋዕ = ሐረገ ወይን እንተ በምድር ሥረዊሃ
34 - ጽዋዕ (ቁ) = ትብሎ መርዓት ለመርዓዊሃ አሠርጎከ ለነ
59 - ጽዋዕ ዕዝል = እስመ ጽዋዕ ውስተ እደ እግዚአብሔር
10 - ጽዋዕ ዕዝል = ሐረገ ወይን እንተ በምድር ሥረዊሃ
35 ጽዋዕ ዕዝል = ትብሎ መርዓት ለመርዓዊሃ
60 - መንፈስ (ሚ) = አኅድር ላዕሌለነ መንፈስ ቅዱሰ
11 - መንፈስ (ቱ) = ሀበነ እግዚኦ ፍሬ መንፈሳዊተ
36 - መንፈስ = ትብሎ መርዓት ለመርዓዊሃ በመንፈስ ቅዱስ
61 - ዝማሬ (ነ) = አውያን ጸገዩ ናርዶስ ወሀበ መዓዛሁ
12 - መንፈስ ዕዝል = ሀበነ እግዚኦ ፍሬ መንፈሳዊተ
37 - መንፈስ ዕዝል = ትብሎ መርዓት ለመርዓዊሃ
62 - ዝማሬ ዕዝል = አውያን ጸገዩ ናርዶስ ወሀበ መዓዛሁ
13 - ዝማሬ (ሌ) = ጸገየ ወይን ወፈርየ ሮማን 38 - ዝማሬ = ነአኵተከ እግዚኦ አምላክነ 63 - ጽዋዕ = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
14 - ዝማሬ (ቁ) = አሠርጎካ ለምድር በስነ ጽጌያት
39- ዝማሬ ዕዝል = ነአኵተከ እግዚኦ አምላክነ
64 - መንፈስ (ቁ) = ሐለፈ ክረምት ቆመ በረከት
15 - ዝማሬ ዕዝል = አሠርጎካ ለምድር በስነ ጽጌያት
40 - ጽዋዕ (ኮ) = አሠርጎካ ለምድር
65 - መንፈስ ዕዝል = ሐለፈ ክረምት ቆመ በረከት
16 - ጽዋዕ = ጽዋዐ ሕይወት ጽዋዐ መድኃኒት እትሜጦ
41 - ጽዋዕ ዕዝል = አሠርጎካ ለምድር 66 - ዝማሬ (ነ) = አውያን ጸገዩ ወሮማን ፈረዩ
17 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት ጽዋዐ መድኃኒት
42 - መንፈስ (ሚ) = በሥምረተ መንፈስ ቅዱስ ተሠርገወት ምድር
67 - ጽዋዕ = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ
18 - መንፈስ (ቁ) = አሠርጎካ ለምድር
43 - መንፈስ ዕዝል = በሥምረተ መንፈስ ቅዱስ ተሠርገወት ምድር
68 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ
19 - መንፈስ ዕዝል = አሠርጎካ ለምድር 44 - ዝማሬ (ነ) = ቀዳሜ ቃልየሰ ኢይከልዕ
69 - መንፈስ (ሚ) = ፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ወልድ ቅዱስ ፩ዱ መንፈስ ቅዱስ
20 - ዝማሬ = ናርዶስ ወሀበ መዓዛሁ 45 - ጽዋዕ = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
70 - ዝማሬ (ዕነ) = ታወሥእ መርዓት ለመርዓዊሃ
21 - ዝማሬ ዕዝል = ናርዶስ ወሀበ መዓዛሁ 46 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
71 - ዝማሬ ዕዝል = ታወሥእ መርዓት ለመርዓዊሃ
22 - ጽዋዕ = ትብሎ ለቃል ዘአብ ቃል
47 - መንፈሰ (ሚ) = መንፈሰ ጥበብ መንፈሰ ልቡና
72 - ጽዋዕ (ነ) = ታውሥእ መርዓት ለመርዓዊሃ
23 - ጽዋዕ ዕዝል = ትብሎ ለቃል ዘአብ ቃል
48 - ዝማሬ (ነ) = ክብረ ሊባኖስ ዘተውህበ ለአሕዛብ
73 - ጽዋዕ ዕዝል = ታወሥእ መርዓት
24 - መንፈስ (ቁ) = ነአኵተከ ወንሴብሐከ
49 - ዝማሬ ዕዝል = ክብረ ሊባኖስ ዘተውህበ ለአሕዛብ
 
25 - መንፈስ ዕዝል = ነአኵተከ ወንሴብሐከ 50 - ጽዋዕ (ሊ) = ናሁ ጸገዩ አዕፃዳተ ወይን  

 

 

   

23 - ዝማሬ ዘዘወትር - ዘጽጌ ፤ ገጽ ፳፰

 
1 - ጽዋዕ (ነ) = ጽዋዓ ሕይወት ጽውዓ መድኃኒት መጠዎሙ
6 - ዝማሬ ዕዝል = ፃዕደወ እክል ወበጽሐ ለማዕረር
10 ዝማሬ (ቁ) = ነአኵተከ እግዚኦ ወንሴብሐከ
2 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት 7 - ጽዋዕ (ኮ) = ጽጌ አስተርአየ በውስተ ምድርነ 11 - ጽዋዕ = ነአኵተከ አበ መንፈስነ
3 - መንፈስ (ቱ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
8 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽጌ አስተርአየ በውስተ ምድርነ 12 - መንፈስ = ሐለፈ ክረምት ቆመ በረከት
4 - መንፈስ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
9 - መንፈስ (ነ) = እግዚአብሔር የሀበነ ምሕረቶ
13 -መንፈስ ዕዝል = ሐለፈ ክረምት ቆመ በረከት
5 ዝማሬ (ነ) = ፃዕደወ እክል ወበጽሐ ለማዕረር    

 

 

   

24 - አመ ፳ወ፰ ለጥቅምት - ዝማሬ ዘአባ ይምዓታ ፤ ገጽ ፳፱

 
1 - ዝማሬ (ሚ) = ሞገሶሙ ወክብሮሙ ለጻድቃን
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
7 - ዝማሬ ( ቁራ) = ጻድቃንየ ይቤሎሙ ለክርስቶስ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ሞገሶሙ ወክብሮሙ ለጻድቃን
5 - መንፈስ (ኮ) = ዝንቱ መንፈስ ቅዱስ
8 - ዝማሬ ዕዝል = ጻድቃንየ ይቤሎሙ ለክርስቶስ
3 ጽዋዕ (ባ) = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ 6 - መንፈስ ዕዝል = ዝንቱ መንፈስ ቅዱስ  

 

 

   

25 - አመ ፬ ለኅዳር - ዝማሬ ዘአባ አበይዶ ፤ ገጽ ፳፱

 
1 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 4 - ጽዋዕ ዕዝል = ሰማዕተ ኮኑ በሃይማኖት
6 - መንፈስ ( ዓራራይ ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
5 - መንፈስ (ቱና) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
7 - መንፈስ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
3 - ጽዋዕ = ሰማዕተ ኮኑ በሃይማኖት    

 

 

   

26 - አመ ፭ ለኅዳር - ዝማሬ ዘአባ ዮሐኒ ፤ ገጽ ፴

 
1 - ዝማሬ = በተአምኖ ተጋደለ በተአምኖ ዔለ
8 - ዝማሬ ዕዝል = ትይፌሥሑ ጻድቃን በእግዚአብሔር
14 - መንፈስ (ቁራ) = መንፈሰ ትርሢቶሙ ለጻድቃን
2 - ጽዋዕ (ነ) = ክፍለነ ንንሣዕ ወንትመጦ 9 - መንፈስ = አባ ዮሐኒ ተሞገሰ
15 - መንፈሰ ዕዝል = መንፈሰ ትርሢቶሙ ለጻድቃን
3 - ጽዋዕ (ዕጺራ) = ክፍለነ ንንሣዕ ወንትመጦ 10 - መንፈስ ዕዝል = አባ ዮሐኒ ተሞገሰ 16 - ዝማሬ (ነ) = መኑ ዕንጋ ገብር ኄር
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ክፍለነ ንንሣዕ ወንትመጦ 11 - ዝማሬ (ቁ) = አባ ዮሐኒ ጸሊ በእንቲአነ 17 - ዝማሬ ዕዝል = መኑ ዕንጋ ገብር ኄር
5 - መንፈስ (ነ) = መንፈስ ቅዱስ አዕበዮሙ 12 - ዝማሬ ዕዝል = አባ ዮሐኒ ጸሊ በእንቲአነ
18 - ጽዋዕ (ቱ) = ከሠተ አፉሁ ኢየሱስ ወመሀሮሙ
6 - መንፈስ ዕዝል = መንፈስ ቅዱስ አዕበዮሙ 13 - ጽዋዕ = ከመዝ ይቤ አባ ዮሐኒ
19 - ጽዋዕ ዕዝል = ከሠተ አፉሁ ኢየሱስ ወመሀሮሙ
7 - ዝማሬ = ይትፌሥሑ ጻድቃን በእግዚአብሔር
   

 

 

   

27 - ዝማሬ - ዘአስተምህሮ ፤ ገጽ ፴፪

 
1 - ዝማሬ (ነ) = ውእቱ እግዚአ ለሰንበት 11 - ጽዋዕ (ባዕነ) = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
21 ዝማሬ (ነ) = ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን
2 - ጽዋዕ (ባነ) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
12 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
22 - ዝማሬ = ጠፈረ ጽድቅ ጠፈረ ሃይማኖት
3 - ጽዋዕ . ፪ኛ ምልክት = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
13 - ጽዋዕ ፫ኛ ምልክት = ጽዋዐ ሕይወት ወቦሙ
23 - ዝማሬ = ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን
4 - መንፈስ (ባሚ) = በኂሩት ወበልቡና እንዘ ነአቅብ አምልኮትከ
14 - መንፈስ (ቁ) = ርእዩ ዘገብረ እግዚእነ በሰንበት
24 - ጽዋዕ (ባ) = እስመ ጽዋዕ ውስተ እደ እግዚአብሔር
5 - መንፈስ . ፪ኛ ምልክት = በኂሩት ወበልቡና እንዘ ነአቅብ
15 - ዝማሬ (ነ) = አውጽኦሙ እምድረ ግብፅ
25 - መንፈስ (ሚኮ) = ሀበነ መንፈሰ ቅዱሰ ዘየኃድር ውስተ አልባቢነ
6 - ዝማሬ (ቁ) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 16 - ጽዋዕ (ባ) = ወይን ዘኢኮነ ቱሱሐ ወይን
26 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = ሀበነ መንፈሰ ቅዱሰ
7 - ጽዋዕ = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ
17 - መንፈስ (ሚነ) = አብኒ ያሐዩ ዘፈቀደ ውልድኒ ያሐዩ
27 - ዝማሬ (ቁ) = አሚነነ በአብ ኪያሁ ንሰብሕ
8 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ 18 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = አብኒ ያሐዩ ዘፈቀደ
28 - ጽዋዕ (ነ) = አመ ቀዳሚት ሰንበተ ክርስቲያን
9 - መንፈስ (ሌ) = ናክብር ሰንበቶ ወኢንኅድግ ሥርዓቶ
19 - መንፈስ ዕዝል = አብኒ ያሐዩ ዘፈቀደ
29 - መንፈስ = አኀውየ እመኒ ርኁቃን በሥጋ ቅሩባን በመንፈስ
10 - ዝማሬ = እምድረ ግብፅ አውጽኦሙ
20 - ዝማሬ (ነቁ) = ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር ጸባዖት
 

 

 

   

28 - ዝማሬ - ዘቅድስት ፤ ገጽ ፴፭

   
1 - ዝማሬ = በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ
2 - ጽዋዕ (ባ) = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ ( መንፈስ .ይምጻዕ ላዕሌነ በል . ቦ ኀበ ጽጌ)
 

 

 

   

29 - ዝማሬ - ዘምኵራብ ፤ ገጽ ፴፭

 
1 - ዝማሬ (ነ) = በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ
9 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
17 - ጽዋዕ (ቁ) = ቡሩክ አንተ እግዚኦ አምላኪየ
2 - ጽዋዕ (ነቱ) = ኃይሉ ለአብ ጸጋ ለአሕዛብ
10 - ዓራራይ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
18 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
3 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ኃይሉ ለአብ ጸጋ ለአሕዛብ
11 - ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
19 - ዓራራይ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ኃይሉ ለአብ ጸጋ ለአሕዛብ
12 - ዝማሬ (ቁነ) = እግዚኦ ዘገበርከ ሰማየ መንበርከ
20 - ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
5 - መንፈስ (ባቁ) = በሰንበት ዓርገ ሐመረ
13 - ጽዋዕ (ባ) = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
21 - ዝማሬ = ርእዩ ዘገብረ እግዚእነ ተአምረ ወመንክረ
6 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = በሰንበት ዓርገ ሐመረ
14 - መንፈስ (ቁ = እግዚኦ ዘገበርከ ሰማየ ወምድረ
22 - ዝማሬ ፪ኛ ምልክት = ርእዩ ዘገብረ እግዚእነ ተአምረ
7 - ዝማሬ = አምላክነሰ ኃይልነ ወፀወንነ
15 - ዝማሬ (ቁ) = አምላከ ምሕረት አበ ስብሐት እግዚኦ
23 - ጽዋዕ (ሚ) = አሜን አሜን ንበል ኵልነ
8 - ጽዋዕ (ባ) = ጽዋዓ ሕይወት ጸዋዓ መድኃኒት
16 - ዝማሬ ዕዝል = አምላከ ምሕረት አበ ስብሐት እግዚኦ
24 - መንፈስ (ነ) = በዕለተ ሰንበት ንስእለከ እግዚኦ

 

 

   

30 - ዝማሬ - ዘመፃጉዕ ፤ ገጽ ፴፯

   
1 - ዝማሬ (ነ) = ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር
6 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
11 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
2 - ጽዋዕ (ቱቁ) ቤት = እግዚኦ እግዚእነ እግዚአ ኵሉ ፍጥረት
7 - መንፈስ (ሚ) ቤት = አብኒ ማኅየዊ ውእቱ ወልድኒ ማኅየዊ ውእቱ
12 - መንፈስ (ቁ) ቤት = ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ
3 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = እግዚኦ እግዚእነ እግዚአ ኵሉ ፍጥረት
8 - መንፈስ = በከመ ይቤ በነቢይ
13 - ዝማሬ (ቱነ) ቤት = ነአኵተከ ወንሴብሐከ
4 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ኪያከ እግዚኦ ነአኵት 9 - ዝማሬ = በሰንበት ዓርገ ሐመረ
14 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ክርስቶስ ምእመን ጻድቅ ወብርሃን
5 - ጽዋዕ = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ 10 - ጽዋዕ (ባነ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ  

 

 

   

31 - አመ ፮ ለኅዳር - ዝማሬ ዘቍስቋም ፤ ገጽ ፴፰

 
1 - ዝማሬ = ደብር ርጉዕ ወደብር ጥሉል
2 - ዝማሬ (ዕጺራ) ቤት=ማርያም ዘወርቅ ጠረጴዛ
3 -ዝማሬ ዕዝል = ማርያም ዘወርቅ ጠረጴዛ

 

 

   

32 - አመ ፯ ለኅዳር - ዝማሬ ዘቅዱስ ጊዮርጊስ ፤ ገጽ ፴፱

 
1 - ዝማሬ (ነ) = ገጹ ብሩህ ከመ ጸሐይ 2 - ዝማሬ ዕዝል = ገጹ ብሩህ ከመ ጸሐይ  

 

 

   

33 - አመ ፰ ለኅዳር - ዝማሬ ዘ፬ እንስሳ ፤ ገጽ ፴፱

 
1 - ዝማሬ ( ዕነ ) ቤት = ዘይሬስዮሙ ለመላእክቲሁ መንፈስ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ዘይሬስዮሙ ለመላእክቲሁ መንፈስ
 

 

 

   

34 - አመ ፲ወ፪ ለኅዳር - ዝማሬ ዘቅዱስ ሚካኤል ፤ ገጽ ፴፱

 
1 ዝማሬ =ኢሳይያስኒ ይቤ ርኢኩ ፩ደ እምሱራፌል
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
7 መንፈስ ዕዝል = ፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ወልድ ቅዱስ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ኢሳይያስኒ ይቤ ርኢኩ ፩ደ እምሱራፌል
5 - መንፈስ ( ሚቢ ) ቤት = ፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ወልድ ቅዱስ
8 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ወአዘዘ ደመና በላዕሉ
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
6 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = ፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ውልድ ቅዱስ
9 - ዝማሬ ዕዝል = ወአዘዘ ደመና በላዕሉ

 

 

   

35 - ዘሰንበት - ዝማሬ ዘቅዱስ ሚካኤል ፤ ገጽ ፴፱

 
1 - ዝማሬ = ነአኵተከ ወንሴብሐከ ወንባርከከ 3 - ጽዋዕ = ጸዋዕኮሙ እግዚኦ ለመላእክቲከ 5 - መንፈስ = አኮኑ እግዚኦ ኵሎሙ መላእክቲከ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ነአኵተከ ወንሴብሐከ ወንባርከከ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጸዋዕኮሙ እግዚኦ ለመላእክቲከ
6 - መንፈስ ዕዝል = አኮኑ እግዚኦ ኵሎሙ መላእክቲከ

 

 

   

36 - አመ ፲ወ፫ ለኅዳር - ዝማሬ ዘአዕላፍ ፤ ገጽ ፵

 
1 - ዝማሬ = ሶበሰ ይሠሩ መላእክት 2 - ዝማሬ ዕዝል = ሶበሰ ይሠሩ መላእክት  

 

 

   

37 - አመ ፲ወ፭ ለኅዳር - ዝማሬ ዘሚናስ ፤ ገጽ ፵

 
1 - ዝማሬ = ንሕነሰ ብነ ሰማዕት ደመና
4 - ጽዋዕ ዕዝል = መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ
6 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ዝክረ ጻድቅ በውዳሴ እስመ ጽድቅ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ንሕነሰ ብነ ሰማዕት ደመና 5 - መንፈስ = ኢወርቅ ወኢብሩር ወኢአልባስ 7 - ዝማሬ ዕዝል = ዝክረ ጻድቅ በውዳሴ
3 - ጽዋዕ ( ዐቢ ) ቤት = መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ
   

 

 

   

38 - አመ ፲ወ፰ ለኅዳር - ዝማሬ ዘፊልጶስ ፤ ገጽ ፵፩

 
1 -ዝማሬ =በከመ ይቤ በነቢይ በጽሑ መላእክት
3 - ጽዋዕ (ቱ) ቤት = በጊዜ ይትፈቀድ መፍትው ንቅረብ
5-መንፈስ ፣ዓራራይ = እሙ ለእግዚእነ ተነበየት
2 - ዝማሬ ዕዝል = በካመ ይቤ በነቢይ በጽሑ መላእክት
4-መንፈስ (ራኪ) ቤት =እሙ ለእግዚእነ ተነበየት 6 - ዕዝል = እሙ ለእግዚእነ ተነበየት

 

 

   

39 - ዝማሬ - ዘተዝካረ ሰማዕታት ፤ ገጽ ፵፪

 
1 -ዝማሬ (ቁ) ቤት =አክሊሎሙ አንተ ለሰማዕት
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ሰማዕት ረከቡ ተስፋሆሙ ዘአሰፈዎሙ
5 - መንፈስ (ናኮ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
2 - ዝማሬ ዕዝል = አክሊሎሙ አንተ ለሰማዕት
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ሰማዕት ረከቡ ተስፋሆሙ ዘአሰፈዎሙ
6 - መንፈስ ዓራራይ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ

 

 

   

40 - ዝማሬ - ዘጻድቃን ፤ ገጽ ፵፪

 
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = አመ ይትሜክሁ ጻድቃን
8 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
15 - ዝማሬ (ቁ) = ኅብስተ ሕይወት ኅብስተ መድኃኒት
2 - ዝማሬ ዕዝል = አመ ይትሜክሁ ጻድቃን
9 - መንፈስ (ቱሚ) ቤት = እስመ ፩ዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
16 - ዝማሬ ዕዝል = ኅብስተ ሕይወት ኅብስተ መድኃኒት
3 - ጽዋዕ (ዕነ) = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
10 - መንፈስ ዕዝል = እስመ ፩ዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
17 - ጽዋዕ ( ዩ ) = ንዜኑ በሃይማኖቶሙ ፈጸሙ ገድሎሙ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ 11 -ጽዋዕ (ባቁ) ቤት=ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
18 - ጽዋዕ ዕዝል = ንዜኑ በሃይማኖቶሙ ፈጸሙ ገድሎሙ
5 - መንፈስ ( ናቱ ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
12 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
19 - መንፈስ ( ሚ ) ቤት = በሥምረተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወ
6 - መንፈስ ዓራራይ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
13 - ዝማሬ (ቁ) = ሰማዕት ወረሱ መንግሥተ ሰማያት
20 - መንፈስ ዕዝል = በሥምረተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወ
7 - መንፈስ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
14 - ዝማሬ ዕዝል = ሰማዕት ወረሱ መንግሥተ ሰማያት
 

 

 

   

41 - አመ ፳ወ፩ ለኅዳር - ዝማሬ ዘዘካርያስ ፤ ወዘጽዮን ፤ ገጽ ፵፫

 
1 - ዝማሬ = ካህናቲከ ይለብሱ ጽድቀ 6 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ሀበነ ሥጋከ ወደመከ
10 - ዝማሬ በዓራራይ (ና) ቤት = ኃረየከ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት
2 - ዝማሬ ዕዝል = ካህናቲከ ይለብሱ ጽድቀ 7 - ጽዋዕ = ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት 11 - ጽዋዕ (ባ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ወቦሙ
3 - ጽዋዕ = ትብሎ መርዓት ለመርዓዊሃ 8 መንፈስ= መልዐ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ 12 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
4 - መንፈስ (ቁ) ቤት = ሕዝቅኤልኒ ይቤ ይወጽእ ማይ እመቅደስ
9 - መንፈስ ዕዝል = መልዐ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ
13 - መንፈስ (ቁ) ቤት = ከናፍረ ካህናት እለ የአቅቡ ሕግከ
5 - መንፈስ ዕዝል = ሕዝቅኤልኒ ይቤ ይወጽእ ማይ እመቅደስ
   

 

 

   

42 - አመ ፳ወ፬ ለኅዳር - ዝማሬ ዘአዝቂር ወዘኪርያቅ ፤ ገጽ ፵፭

 
1 - ዝማሬ ( ቁነ ) ቤት = ሀበነ እግዚኦ ሥጋከ ወደምከ
3 - ጽዋዕ ዕዝል = ዓፀደ ወይን ቡሩክ ተክል ዘቤተ ክርስቲያን
5 - መንፈስ ዕዝል = እስመ ከማሁ ትካትኒ ካህናት
2 - ጽዋዕ ( ቈዕ) ቤት = ዓፀደ ወይን ቡሩክ ተክል ዘቤተ ክርስቲያን
4 - መንፈስ (ኮ) ቤት = እስመ ከማሁ ትካትኒ ካህናት
 

 

 

   

43 - አመ ፳ወ፬ ለኅዳር - ዝማሬ ዘካህናተ ሰማይ ፤ ገጽ ፵፭

 
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ተወከፍ ለነ እግዚኦ ዘንተ መሥዋተ
5 - ዝማሬ ዕዝል = አኮ ወርቀ ወብሩረ ያቄርቡ ለከ ካህናት
8 - ዝማሬ = ፍኖተ ሕይወት ወሀቦሙ ለካህናት
2 - ጽዋዕ ( ቁ ) ቤት = በከመ ይቤ በነቢይ ኃረክዎ ለዳዊት
6 - ዝማሬ (ቁ) = ያቀድም አርዕዮ ለካህናት 9 - ዝማሬ (ነ) = ሐዳፌ ነፍስ ለጻድቃን
3 - ዝማሬ = አቅርበነ ኀቤከ ከመ ንትመጦ ሥጋከ
7 - ዝማሬ ዕዝል = ያቀድም አርዕዮ ለካህናት 10 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሐዳፌ ነፍስ ለጻድቃን
4 - ዝማሬ ( ነ ) = አኮ ወርቀ ወብሩረ ያቄርቡ ለከ ካህናት
   

 

 

   

44 - አመ ፳ወ፮ ለኅዳር - ዝማሬ ዘናግራን ፤ ገጽ ፵፮

 
1 - ዝማሬ = ሰላም ለኪ ኦ ሀገረ ናግራን ወሰላም 2 - ዝማሬ ዕዝል = ሰላም ለኪ ኦ ሀገረ ናግራን  

 

 

   

45 - አመ ፳ወ፱ ለኅዳር - ዝማሬ ዘጴጥሮስ ፤ ገጽ ፵፯

 
1 - ዝማሬ = ኃረየከ ወሤመከ ክርስቶስ መምህረ ሕግ ለአሕዛብ
5 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = እለ ያረትዑ ቃለ ዘበአማን 8 - ጽዋዕ ዕዝል = ብፁዕ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት
2 - ጽዋዕ ( ቁ ) ቤት = ብፁዕ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት
6 - ዝማሬ ዕዝል = እለ ያረትዑ ቃለ ዘበአማን 9 - መንፈስ = ብፁዕ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት
3 - መንፈስ (ነ) ቤት = ኃቢሮሙ ሤምዎ ሊቀ ጳጳሳት
7 -ጽዋዕ (ው) ቤት=ብፁዕ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት 10 - መንፈስ ዕዝል = ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት
4 - መንፈስ ዕዝል = ኃቢሮሙ ሤምዎ ሊቀ ጳጳሳት
   

 

 

   

46 - አመ ፩ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘኤልያስ ፤ ገጽ ፵፰

 
1 - ዝማሬ ( ነቁ ) ቤት = እሳት ጥቀ ኢያውዓዮሙ 5 - ዝማሬ = ይቤሎ ጴጥሮስ ለኢየሱስ 9 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = ኤልያስ ዐርገ ውስተ ሰማያት
2 - ዝማሬ ዕዝል = እሳት ጥቀ ኢያውዓዮሙ
6 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = ዮሐንስ ወኤልያስ ፩ዱ መንፈስ ቦሙ
10 - ጽዋዕ ዕዝል = ኤልያስ ዐርገ ውስተ ሰማያት
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ይቤሎ ኤልሳዕ ለኤልያስ
7 - መንፈስ (ቁ) = ዮሐንስ ወኤልያስ ፩ዱ መንፈስ ቦሙ
11-መንፈስ (ቱ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
4 - መንፈስ ( ቁ ) ቤት = ይቤሎ ኤልሳዕ ለኤልያስ ካዕበተ መንፈስ ቅዱ
8-ዝማሬ=ተናገሮሙ በዓምደ ደመና ለደቂቀ ፳ኤል
 

 

 

   

47 - አመ ፪ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘ፫ቱ ደቂቅ ፤ ገጽ ፵፱

 
1 - ዝማሬ = ሀለው ዕደው አግብርተ እግዚአብሔር
3 - ጽዋዕ (ቁ) = ዝንቱ ጽዋዕ ደምየ ውእቱ ዘይፈለፍል
5 - መንፈስ (ነ) ቤት = መንፈስ ቅዱስ ዘአጥብዖሙ ለሰማዕት
2 - ዝማሬ = ሀለው ዕደው አግብርተ እግዚአብሔር
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ዝንቱ ጽዋዕ ደምየ ውእቱ ዘይፈለፍል
6 - መንፈስ ዕዝል = መንፈስ ቅዱስ ዘአጥብዖሙ ለሰማዕት

 

 

   

48 - አመ ፬ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘማኅበረ እንጽና ( እንጽና ብሂል ገዳም ) ፤ ገጽ ፶

 
1 - ዝማሬ = ደብረ መቅደሶሙ አውረሶሙ
3 - ጽዋዕ (ባ) ቤት = ዝንቱ ጽዋዕ ዘንትሜጦ ደሙ ውእቱ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ዝንቱ ጽዋዕ ዘንትሜጦ ደሙ ውእቱ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ደብረ መቅደሱ አውረሶሙ    

 

 

   

49 - ዝማሬ - ዘስብከት ፤ ገጽ ፶

   
1 - ዝማሬ = ዜነውነ ዜና ነቢያት 3 - ጽዋዕ (ሚ) ቤት = ዜነውነ ዜና ነቢያት 5 - መንፈስ = ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ዜነውነ ዜና ነቢያት 4 ጽዋዕ ዕዝል = ዜነውነ ዜና ነቢያት
6 - መንፈስ ዕዝል = ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ

 

 

   

50 - ዝማሬ - ዘክብረ ቅዱሳን ፤ ገጽ ፶፩

 
1 - ዝማሬ = አንተ ውእቱ ዘከሠትከ ለነ ምሥጢረ
5 - ዝማሬ = መርዓዊሃ ለቤተ ክርስቲያን 8 - ጽዋዕ ዕዝል = መርዓዊሃ ለቤተ ክርስቲያን
2 - ዝማሬ ዕዝል = አንተ ውእቱ ዘከሠትከ ለነ ምሥጢረ
6 - ዝማሬ ዕዝል = መርዓዊሃ ለቤተ ክርስቲያን
9 - መንፈስ (ሚ) ቤት = ፩አብ ቅዱስ ፩ወልድ ቅዱስ
3 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = ቡሩክ አንተ እግዚኦ ወቡሩክ ፩ዱ ወልድከ
7 - ጽዋዕ = መርዓዊሃ ለቤተ ክርስቲያን
10 - መንፈስ ዕዝል = ፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ወልድ ቅዱስ
4 -መንፈስ (ነ) ቤት =ዜንው ጽድቀ ለኵሉ አህጉር
   

 

 

   

51 - አመ ፲ወ፰ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘአባ ሰላማ ፤ ገጽ ፶፪

 
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = እስመ ለዓለም ምሕረቱ ከመ ለዓለም ምሕረ
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ይትፌኖ ወልድ እምኀበ አቡሁ
5 - መንፈስ (ሚ) ቤት = ሞገሶሙ ወክብሮሙ ለጻድቃን
2 - ዝማሬ ዕዝል = እስመ ለዓለም ምሕረቱ ከመ ለዓለም ምሕረቱ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ትይፌኖ ወልድ እምኀበ አቡሁ
6 - መንፈስ ዕዝል = ሞገሶሙ ወክብሮሙ ለጻድቃን

 

 

   

52 - አመ ፲ወ፱ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘቅዱስ ገብርኤል ፤ ገጽ ፶፪

 
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔ
3 - ጽዋዕ (ሚ) ቤት = አንጺሖ ሥጋሃ ኃደረ ላዕሌሃ
5 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
2 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር
4 - ጽዋዕ ዕዝል = አንጺሖ ሥጋሃ ኃደረ ላዕሌሃ
6 - መንፈስ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ

 

 

   

53 - ዝማሬ - ዘብርሃን ፤ ገጽ ፶፫

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ዘሰበኩ ነቢያት ናሁ ይመጽእ ወልድ
6 መንፈስ ዕዝል=ዘውእቱ ቃል ዘእምኔከ ውእቱ 11 - ጽዋዕ (ቱ) ቤት = ጽዋዕ ሕይወት እትሜጦ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ዘስበኩ ነቢያት ናሁ ይመጽእ ወልድ
7 - ዝማሬ = ጊዜ ጸሎት ይኩን ብዙኅ አርምሞ ሕዝብ ምስለ ሕዝብ
12 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
3 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = ደሞ ክቡረ ምስለ ወይን
8 - ጽዋዕ (መ) ቤት = ለሊከ ነገርከነ በእንተ ወልድከ ከመ ውእቱ ወልድከ
13 - መንፈስ = ነአምን በ፩ዱ እግዚአብሔር
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ደሞ ክቡረ ምስለ ወይን
9 - መንፈስ (ነ) ቤት = ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ
14 - መንፈስ ዕዝል = ነአምን በ፩ዱ እግዚአብሔር
5 - መንፈስ = ዘውእቱ ቃል ዘእምኔከ ዘውእቱ
10 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
 

 

 

   

54 - ዝማሬ - ዘኖላዊ ፤ ገጽ ፶፬

   
1 - ዝማሬ = ኖላዊሆሙ ለ፳ኤል አንሥዕ ኃይለከ
3 - ጽዋዕ = ኖላዊሆሙ ለ፳ኤል ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል
5 - መንፈስ (ቁ) ቤት = ኖላዊሆሙ ለ፳ኤል
2 - ዝማሬ ዕዝል = ኖላዊሆሙ ለ፳ኤል አንሥዕ ኃይለከ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ኖላዊሆሙ ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል
6 - መንፈስ ዕዝል = ኖላዊሆሙ ለ፳ኤል

 

 

   

55 - አመ ፳ወ፩ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘጻድቃነ ከዲህ ፤ ገጽ ፶፭

 
1 - ዝማሬ = ንሰብክ ወልደ መድኅነ ዘተፈነወ
3 - ጽዋዕ ( ጺሪ ) = ደመረ ደሞ ክቡረ ምስለ ወይን
5 - መንፈስ (ኮ) ቤት = ሀበነ መንፈስ ቅዱሰ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ንሰብክ ወልደ መድኅነ ዘተፈነወ
4 - ጽዋዕ (ዕዝል ) = ደመረ ደሞ ክቡረ ምስለ ወይን
6 - መንፈስ ዕዝል = ሀበነ መንፈስ ቅዱሰ

 

 

   

56 - አመ ፳ወ፰ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘበዓለ ጌና አማኑኤል ፤ ገጽ ፶፭

 
1 - ዝማሬ ( ድጓ) = ሰማዒ ለአቡሁ ተአዛዚ ለወላዲሁ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ሰማዒ ለአቡሁ ተአዛዚ ለወላዲሁ
 

 

 

   

57 - አመ ፳ወ፱ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘልደት ፤ ገጽ ፶፭

 
1 - ዝማሬ = በፈቃደ አቡሁ ወረደ ወልድ    

 

 

   

58 - አመ ፴ሁ ለታኅሣሥ - ዝማሬ ዘሕፃናት ፤ ገጽ ፶፭

 
1 - ዝማሬ = ፌ መንክር ስምከ ነገረ ቃልከ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ዘይስእሎሙ ለሕፃናት በውስተ ማኅፀን
7 - መንፈስ ፤ዓራራይ ( ና ) ቤት = ወልድከ ተዓውቀ እመንፈስ ቅዱስ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ፌ መንክር ስምከ ቃልከ
5 - መንፈስ ( ቱዓቢ ) ቤት = ወልደከ ተዓውቀ እመንፈስ ቅዱስ
8 - መንፈስ ዕዝል = ወልድከ ተዓውቀ እመንፈስ ቅዱስ
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ዘይስእሎሙ ለሕፃናት በውስተ ማኅፀን
6 - መንፈስ ፪ኛ ድርብ = ወልድከ ተዓውቀ እመንፈስ ቅዱስ
 

 

 

   

59 - አመ ፩ ለጥር - ዝማሬ ዘእስጢፋኖስ ፤ ገጽ ፶፮

 
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ወረደ ወልድ እምሰማያት ወተወልደ በተድላ መለኮት
3 ጽዋዕ (ቁነ ) ቤት = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
5 - መንፈስ = መልዓ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እስጢፋኖስ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ወረደ ወልድ እምሰማያት 4 ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
6 - መንፈስ ዕዝል = መልዓ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እስጢፋኖስ

 

 

   

60 - አመ ፫ ለጥር - ዝማሬ ዘአባ ሊባኖስ ፤ ገጽ ፶፮

 
1 - ዝማሬ (ነ) = ትብል ቤተ ክርስቲያን 4 ጽዋዕ ድርብ = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
6 - መንፈስ ( ቁነ ) ቤት = ተወልደ መድኅን ክብረ ቅዱሳን
2 - ዝማሬ ዕዝል = ትብል ቤተ ክርስቲያን 5 ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
7 - መንፈስ ዕዝል = ተወልደ መድኅን ክብረ ቅዱሳን
3 - ጽዋዕ ( ነቁ ) ቤት = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
   

 

 

   

61 - ዝማሬ - ዘድኅረ ጌና ፤ ገጽ ፶፯

 
1 - ዝማሬ = ዘበልዑላን አንጐድጐደ እምሰማያት 3 - ጽዋዕ = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ 5 - መንፈስ (ሚ) ቤት = ነአምን አበ ፈናዌ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ዘበልዑላን አንጐድጐደ እምሰማያት
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ  

 

 

   

62 - አመ ፬ ለጥር - ዝማሬ ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ ፤ ገጽ ፶፯

 
1 - ዝማሬ = እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሐውፀነ በበዓልከ
2 - ዝማሬ ዕዝል = እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሐውፀነ በበዓልከ
 

 

 

   

63 - አመ ፮ ለጥር - ዝማሬ ዘናዝሬት ፤ ገጽ ፶፰

 
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ቦአ ኢየሱስ ናዝሬተ
7 - መንፈስ ዕዝል = ይገብር ምሕረተ ወይፌንዎ ለክሙ
13 - መንፈስ ዕዝል = ወመኑ ውእቱ ዘይመውዖ ለዓለም
2 - ዝማሬ ዕዝል = ቦአ ኢየሱስ ናዝሬተ
8 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
14 - ዝማሬ = ተወልደ ኢየሱስ በቤተ ልሔም ዘይሁዳ
3 - ጽዋዕ (ነቁ) ቤት = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ 9 ዝማሬ ዕዝል = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
15 - ዝማሬ ዕዝል = ተወልደ ኢየሱስ በቤተ ልሔም ዘይሁዳ
4 - ጽዋዕ ድርብ = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
10 -ጽዋዕ (ቱነ) ቤት = ኃይሉ ለአብ ጸጋ ለአሕዛብ
16 - ጽዋዕ = ጽውዐ ሕይወት ወሀቦሙ
5 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ 11 ጽዋዕ ዕዝል = ኃይሉ ለአብ ጸጋ ለአሕዛብ 17 ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ
6 - መንፈስ (ነ) ቤት = ይገብር ምሕረተ ወይፌንዎ ለክሙ
12 - መንፈስ = ወመኑ ውእቱ ዘይመውዖ ለዓለም
18 - መንፈስ = ወይእዜኒ አኃውየ ተፈሥሑ ፍሥሓ ዘኢየኃልቅ

 

 

   

64 - ዝማሬ - ዘክብረ ቅዱሳን ፤ ገጽ ፶፱

 
1 - ዝማሬ (ድ) ቤት = ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል
7 - መንፈስ ዓራራይ (ዕና) ቤት = ዝኬ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል
5 - መንፈስ (ነ( ቤት = ዝኬ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ
8 - ዝማሬ (ኮ) ቤት = አንጽሓ ለነፍስየ እግዚኦ
3 - ጽዋዕ (ድ) ቤት = ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል
6 - መንፈስ ዕዝል = ዝኬ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ
 

 

 

   

65 - አመ ፲ ለጥር - ዘመኃትወ ኤጲፋንያ ፤ ገጽ ፶፱

 
1 - ክብር ይእቲ = ኩሎሙ ማኅበረ መላእክቲሁ
2 - ዕጣነ ሞገር (ጐ) ቤት = ሃሌ ሃሌ ሉያ ወደሞ ክቡረ
 

 

 

   

66 - አመ ፲ወ፩ ለጥር - ዝማሬ ዘጥምቀት ፤ ገጽ ፷

 
1 ዝማሬ=ርእይዎ ኖሎት አዕኰትዎ መላእክት    

 

 

   

67 - አመ ፲ወ፪ ለጥር - ዝማሬ ዘቃና ዘገሊላ ፤ ገጽ ፷

 
1 -ዝማሬ=ንዑ ርዕዩ ዘንተ መንክረ ዕፁበ ግብረ    

 

 

   

68 - ዝማሬ - ዘኤጲፋንያ ፤ ገጽ ፷

 
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = በከመ ውእቱ ወሀበ ሕገ ለሙሴ
4 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ትብል ቤተ ክርስቲያን
7 - ጽዋዕ ዕዝል = ወበውእቱ መዋዕል ሖረ ኢየሱስ
2 - ዝማሬ ዓራራይ (ጺራ) = በከመ ውእቱ ወሀበ ሕገ ለሙሴ
5 - ዝማሬ ዕዝል = ትብል ቤተ ክርስቲያን
8 - መንፈስ (ነ) ቤት = በመንፈስ ቅዱስ አስተርአየ
3 - (ድጓ) ዝማሬ ዕዝል = በከመ ውእቱ ወሀበ ሕገ ለሙሴ
6 - ጽዋዕ = ወበውእቱ መዋዕል ሖረ ኢየሱስ
9 - መንፈስ ዕዝል = በመንፈስ ቅዱስ አስተርአየ

 

 

   

69 - ዝማሬ - ዘድኅረ ኤጲፋንያ ፤ ገጽ ፷፩

 
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ዘሰማየ ሰማያት ኢያገምሮ እፎ እንከ
13 - መንፈስ ዕዝል = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
25 - መንፈስ ፣ ዓራራይ = አቅዲሙ ተሰብከ ተፀውረ በከርሥ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ዘሰማየ ሰማያት ኢያገምሮ
14 - ዝማሬ = ዘኅቡዕ እምኅቡዓን ተከሥተ ለቅዱሳን
26 - መንፈስ ዕዝል = አቅዲሙ ተሰብከ ተፀውረ በከርሥ
3 - ጽዋዕ = ዝኬ ውእቱ ዘተነግረ በኦሪት
15 - ዝማሬ ዕዝል = ዘኅቡዕ እምኅቡዓን ተከሥተ ለቅዱሳን
27 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ነአኵተከ ወንሴብሐከ ዘልፈ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ዝኬ ውእቱ ዘተነግረ በኦሪት
16 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት
28 - ጽዋዕ (ዕነ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት
5 - መንፈስ ( ቁራ ) = ወተመይጦ ኢየሱስ እምገሊላ
17 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት
29 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት
6 - መንፈስ ዕዝል = ወተመይጦ ኢየሱስ እምገሊላ በኃይለ መንፈስ ቅዱስ
18 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ ኢታውጽእ እምላዕሌየ
30 - መንፈስ (ቁ) ቤት = ንዜኑ ትፍሥሕተ ወሐሤተ
7 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ነአምን ልደቶ አስተርዕዮቶ ለመድኃኒነ
19 - መንፈስ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ ኢታውጽእ እምላዕሌየ
31 - መንፈስ (ቁነ) = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
8 - ዝማሬ ዕዝል = ነአምን ልደቶ አስተርዕዮቶ ለመድኃኒነ
20 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ይነግራ ሰማያት ጽድቀ ዚአሁ
32 - መንፈስ ዕዝል = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
9 - ጽዋዕ ( ዕዐቢ ) = ምሥያመ ትፍሥሕት መዝገበ ረድኤት
21 - ዝማሬ ዕዝል = ይነግራ ሰማያት ጽድቀ ዚአሁ
33 - ጽዋዕ = አቅረበነ ወልድ ኀበ አቡሁ
10 - ጽዋዕ ዕዝል = ምሥያመ ትፍሥሕት መዝገበ ረድኤት
22 - ዝማሬ = መፍትው እንከ ንንግር ወንዜኑ
34 - ጽዋዕ ዕዝል = አቅረበነ ወልድ ኀበ አቡሁ
11 - መንፈስ ( ቁ ) ቤት = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
23 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
35 - መንፈስ (ነ) ቤት = በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል
12 - መንፈስ ፣ ዓራራይ ( ዕጺራ ) = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
24 - መንፈስ ( ናቱ ) = አቅዲሙ ተሰብከ ተፀውረ በከርሥ
 

 

 

   

70 - ዝማሬ - ዘክብረ ቅዱሳን ፤ ገጽ ፷፭

 
1 - ዝማሬ (ቁ) = ነአኵተከ በፍቁር ወልድከ እግዚእነ
3 - ጽዋዕ (ባ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ 5 -መንፈስ (ነ) ቤት = ፈኑ እዴከ እምአርያም
2 - ዝማሬ ዕዝል = ነአኵተከ በፍቁር ወልድከ እግዚእነ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ  

 

 

   

71 - ዝማሬ - ዘመርዓዊ ፤ ገጽ ፷፭

   
1 - ዝማሬ = ትሴብሐከ ቤተ ክርስቲያንከ ወታሌዕለከ መርዓትከ
3 - ጽዋዕ ዕዝል = በጸጋ ዚአሁ ዘበእንቲአሁ ረከብነ
 
2 - ጽዋዕ (ና) ቤት = በጸጋ ዚአሁ ዘበእንቲአሁ ረከብነ
4 - መንፈስ ( ቁነ ) ቤት = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
 

 

 

   

72 - አመ ፲ወ፭ ለጥር - ዝማሬ ዘቅዱስ ቂርቆስ ፤ ገጽ ፷፮

 
1 - ዝማሬ = ዘይነብር ውስተ አርያም ወረደ ወመጽአ
3 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = ተወልደ መድኅን ክብረ ቅዱሳን
5 - መንፈስ ( ዓቢ ) = ወልድከ ተዓውቀ እመንፈስ ቅዱስ
2 - ዝማሬ ዕዝል = ዘይነብር ውስተ አርያም ወረደ ወመጽአ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ተወልደ መድኅን ክብረ ቅዱሳን
 

 

 

   

73 - አመ ፲ወ፮ ለጥር - ዝማሬ ዘቅድስት ኢየሉጣ ፤ ገጽ ፷፯

 
1 - ዝማሬ = ሰማዕት ፈጸሙ ገድሎሙ
3 - ጽዋዕ (ባ) ቤት = ብርሃን መጽአ ኀቤነ
5 - መንፈስ ዕዝል = እምሥርወ ዕሤይ ትወጽእ በትር
2 - ዝማሬ ዕዝል = ሰማዕት ፈጸሙ ገድሎሙ
4 - መንፈስ (ቁ) ቤት = እምሥርወ ዕሤይ ትወጽእ በትር
 

 

 

   

74 - አመ ፲ወ፱ ለጥር - ዝማሬ ዘቅዱስ ገብርኤል ፤ ገጽ ፷፯

 
1 - ዝማሬ = አዕላፈ አእላፋት መላእክት ይትለአክዎ
3 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = መጽአ በእድሜሁ
5 - መንፈስ (ነ) ቤት = ዜነዋ ገብርኤል መልእክ ለማርያም
2 - ዝማሬ ዕዝል = አዕላፈ አዕላፋት መላእክት ይትለአክዎ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = መጽአ በእድሜሁ
6 - መንፈስ ዕዝል = ዜነዋ ገብርኤል መልአክ ለማርያም

 

 

   

75 - አመ ፳ወ፩ ለጥር - ዝማሬ ዘአስተርዕዮታ ለማርያም ፤ ገጽ ፷፰

 
1 - ዝማሬ ዕዝል = እንተ ይእቲ ማርያም እመ አምላክ
   

 

 

   

76 - አመ ፩ ለየካቲት - ዝማሬ ዘማኅበር - ገጽ ፷፰

 
1 - ዝማሬ = እስመ ናሁ ንዜንወክሙ ዜና ሠናየ
3 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = ወረደ ወልድ እምኀበ አቡሁ
5 - መንፈስ ( ና ) ቤት = ወረደ ወልድ እምኀበ አቡሁ
2 - ዝማሬ ዕዝል = እስመ ናሁ ንዜንወክሙ ዜና ሠናየ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ወረደ ወልድ እምኀበ አቡሁ
 

 

 

   

77 - አመ ፪ ለየካቲት - ዝማሬ ዘቀለሚንጦስ ፤ ገጽ ፷፱

 
1 - ዝማሬ ( ቁነ ) ቤት = በከመ ይቤ በነቢይ 3 - ጽዋዕ ( ሴ ) ቤት = ማኅበራኒከ ቅዱሳኒከ 5 -መንፈስ (ነ) ቤት = እንዘ ጉቡዓን እሙንቱ
2 - ዝማሬ (ቁነ) ድርብ = በከመ ይቤ በነቢይ 4 - ጽዋዕ ዕዝል = ማኅበራኒከ ቅዱሳኒከ 6 መንፈስ ዕዝል = እንዘ ጉቡዓን እሙንቱ

 

 

   

78 - ዝማሬ - ዘክብረ ቅዱሳን ወዘቅዱስ ጊዮርጊስ - ገጽ ፸

 
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ምሉዕ ጸጋ ዚአሁ ወኵሉ ይትፌሣሕ
5 - መንፈስ (ቱ ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
9 - ጽዋዕ = ኖላዊሆሙ ለ፳ኤል ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል
2 - ዝማሬ ዕዝል = ምሉዕ ጸጋ ዚአሁ ወኵሉ ይትፌሣሕ
6 - መንፈስ ዕዝል = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
10 - መንፈስ (ኮ) ቤት = ተፈኒዎሙ እምኀበ እግዚአብሔር
3 - ጽዋዕ ( ዕነ ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
7 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ጸርሑ ጻድቃን እንዘ ይብሉ
11 - መንፈስ ዕዝል = ተፈኒዎሙ እምኀበ እግዚአብሔር
4 - ጽዋዕ ዕዝል = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
8 - ዝማሬ ዕዝል = ጸርሑ ጻድቃን እንዘ ይብሉ
 

 

 

   

79 - አመ ፰ ለየካቲት - ዝማሬ ዘስምዖን - ገጽ ፸፩

 
1 - ዝማሬ = ስምዖን ካህን ተነበየ ወተመነየ 3 - ዝማሬ (ነ) = ወልድ ተወልደ እማርያም  
2 - ዝማሬ ዕዝል = ስምዖን ካህን ተነበየ ወተመነየ 4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወልድ ተወልደ እማርያም  

 

 

   

80 - አመ ፲ወ፮ ለየካቲት - ዝማሬ ዘኪዳነ ምሕረት - ገጽ ፸፩

 
1 - ዝማሬ= ይቤላ ለእሙ ማርያም እግዚእነ 2 ዝማሬ .ዕዝል = ይቤላ ለእሙ እግዚእነ  

 

 

   

81 - አመ ፳ወ፱ ለመጋቢት - ዝማሬ ዘትስብዕት ፤ ገጽ ፸፩

 
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = መጽአ ገብርኤል ተፈነወ ኀበ ማርያም
6 - መንፈስ . ድርብ = ዜነዋ ገብርኤል ለማርያም
11 - መንፈስ = እስመ ኪያኪ ኃርየ ለታዕካሁ
2 - ዝማሬ ዕዝል = መጽአ ገብርኤል ተፈነወ ኀበ ማርያም
7 - መንፈስ ዕዝል = ዜነዋ ገብርኤል ለማርያም
12 - መንፈስ ዕዝል = እስመ ኪያኪ ኃርየ ለታዕካሁ
3 - ጽዋዕ = መፍትው እንከ ንወድሳ ወንግበር ተዝካራ
8 -ዝማሬ ዕዝል = ናሁ ተግህደ ልዕልናሃ ለወለተ ሐና
13 - ዝማሬ = ሰአሊ ለነ ማርያም እምነ
4 - ጽዋዕ ዕዝል = መፍትው እንከ ንወድሳ ወንግበር ተዝካራ
9 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = መሶበ ወርቅ እንተ መና
14 - ዝማሬ ዕዝል = ሰአሊ ለነ ማርያም እምነ
5 - መንፈስ ( ሚነ ) = ዜነዋ ገብርኤል ለማርያም
10 - ጽዋዕ ዕዝል = መሶበ ወርቅ እንተ መና
 

 

 

   

82 - ዝማሬ - ዘድራረ ጾም ፤ ገጽ ፸፫

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ኀቤከ እግዚኦ አንቃዕዶነ አዕይንተነ
6 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
10 - መንፈስ ( ዎቱ ) = ወፍሬሁሰ ለመንፈስ ቅዱስ
2 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
7 - መንፈስ ፤ ፪ኛ ምልክት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
11 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = ወፍሬሁሰ ለመንፈስ ቅዱስ
3 - መፈስ ( ሲ ) ቤት = ኢተሐልዩ ወኢምንተኒ
8 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = አኃውየ በንጹሕ ንጹም ጾመ
12 - መንፈሰ ፤ ዓራራይ = ወፍሬሁሰ ለመንፈስ ቅዱስ
4 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ኀቤከ እግዚኦ አንቃዕዶነ አዕይንተነ
9 - ጽዋዕ = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
13 - መንፈስ ዕዝል = ወፍሬሁሰ ለመንፈስ ቅዱስ
5 - ጽዋዕ = ተቀነዩ ለእግዚአብሒር በፍርሐት
 
 

 

 

   

83 - ዝማሬ - ዘመዛግብት ፤ ገጽ ፸፬

   
1 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል
3 - ዝማሬ ( ሴ) ቤት = እንዘ ነአኵቶ ለዘዓቀበነ--
5 - ጽዋዕ ( ው ) ቤት = መሥዋተ ንጹሐ ወቁርባነ
2 - ጽዋዕ ( ነ ) ቤት = በከመ ይቤ ዕዝራ 4 - አዝማች = ለዘአቀበነ-- 6 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ

 

 

   

84 - ዝማሬ - ዘቅድስት ፤ ገጽ ፸፭

85 - ዝማሬ - ዘምኩራብ ፤ ገጽ ፸፭

86 - ዝማሬ - ዘመፃጕዕ ፤ ገጽ ፸፮

1ዝማሬ (ነቁ)=ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሞ
1 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = አኃውየ ንጹም ጾመ 1 - ዝማሬ ( ሆነ ) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
2 -ጽዋዕ = እስመ ለዓለም ምሕረቱ
2 - ጽዋዕ ( ፅ ) ቤት = ምንተኑ አዓሥዮ ለእግዚአብሔር
2 - ዝማሬ . ፪ኛ ምልክት = ኅበስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
3 -መንፈስ = ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ 3 - መንፈስ ( ቱ ) ቤት = አንትሙሰ አኀውየ 3-ዝማሬ .ዕዝል =ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
4 -መንፈስ ዕዝል=ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ 4 -ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ለአምላክ ይደሉ ስብሐት 4 - ጽዋዕ ( ርሆ ) = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
  5 - ጽዋዕ ( ቱባ ) = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ 5-ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
  6 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
6-መንፈስ (ነ) ቤት=መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለ
 
7 - መንፈስ ( ኮ ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
7-መንፈስ ፪ኛ ምልክት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ

 

 

   
87ዝማሬ -ዘራብዕት ሰንበት (ዘመፃጕዕ) ፤ገጽ ፸፯

88 - ዝማሬ - ዘደብረ ዘይት ፤ ገጽ ፸፰

89 - ዝማሬ ዘገብር ኄር ፤ ገጽ ፸፱

1 ዝማሬ=አኃውየ ተፋቀሩ እስመ ኵሉ ዘይትፋቀር 1 - ዝማሬ (ቁ ) ቤት = እንዘ ይነብር እግዚእ 1 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = በከመ ይቤ ሐዋርያ
2 - ጽዋዕ = ዘአኮ ነኪር ነገረኒ 2 - ጽዋዕ ( ጺራ ) = በከመ ይቤ ሐዋርያ 2 - ዝማሬ = ተሠርዐ ማዕድ ወምርፋቅ
3 - መንፈስ (ሚ ) ቤት = አብኒ ማኅየዊ ውእቱ 3 - ጽዋዕ . ዓራራት = በከመ ይቤ ሐዋርያ 3 - ዝማሬ ዕዝል = ተሠርዐ ማዕድ ወምርፋቅ
4 - መንፈስ ዕዝል = አብኒ ማኅየዊ ውእቱ 4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = በከመ ይቤ ሐዋርያ 4 - መንፈስ = በከመ ይቤ ሕዝቅኤል
5 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = እንዘ ነአኵቶ ለዘዓቀበነ
6 - መንፈስ ( ሚነ ) = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
5 - መንፈስ (ዕዝል) = በከመ ይቤ ሕዝቅኤል
6 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = አኮኑ አንተ ትቤ በአፈ ነቢያቲከ
7 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
6 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = በሰንበት ምህሮሙ ወይቤሎሙ
7 - ጽዋዕ ( ሊለ ) = እስመ ሙሴ በሲና ጾመ
8 - መንፈስ ፤ ዕዝል = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
7 -ጽዋዕ = ብፁዕ ብእሲ ዘይትዔገሣ ለሥርዓትየ
8 - ጽዋዕ . ድርብ = ጾመ እግዚእነ በእንቲአነ  
8-መንፈስ =እምኢየሩሳሌም ዘመጽአ ውእቱ ሠርዓ
9 - መንፈስ = አንትሙሰ አኃውየ ተሐነፁ ቤቶ  
9 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብሐ

 

 

   

90 - ዝማሬ - ዘኒቆዲሞስ ፤ ገጽ ፹

91አመ ፲ ለመጋቢት-ዝማሬ ዘመስቀል፤ ገጽ ፹፩

92 - ዝማሬ - ዘሆሣዕና ፤ ገጽ ፹፪

1 - ዝማሬ = ተዘከሩ ቃሉ ለአብ 1ዝማሬ (ቁ) ቤት=በመንፈሰ ጸጋከ አጽናዕኮሙ 1 ዝማሬ (ነ) ቤት =ሑሩ በልዎ ለዕገሌ ይቤለከ
2 - ጽዋዕ ( ቁ ) ቤት = ሖረ ኀቤሁ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ
2 ዝማሬ (ዕዝል) = በመንፈሰ ጸጋከ አጽናዕኮሙ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሑሩ በልዎ ለዕገሌ ይቤለከ
3 -መንፈስ ( ቁሚ) = ሖረ ኀቤሁ ኒቆዲሞስ 3 - መንፈስ = ምሉዕ ጸጋ ዚአሁ 3 -ጽዋዕ ( ና ) ቤት = ንቅረብ እንከ በአሚን
4 -መንፈስ ፪ኛ ምልክት=ሖረ ኀቤሁ ኒቆዲሞስ
4 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = መዓልተ በጽሙና ወሌሊተ በሕሉና
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ንቅረብ እንከ በአሚን
 
5 - ዝማሬ (ዕዝል) = መዓልተ በጽሙና ወሌሊተ በሕሉና
5 - መንፈስ ( ነ ) ቤት = ነሥአ አብርሃም አዕፁቀ በቀልት
  6 - ዝማሬ = ለዝኅብስት ምሳሐ በዓል
6 - መንፈስ (ዕዝል) = ነሥአ አብርሃም አዕፁቀ በቀልት
  7 -ዝማሬ (ዕዝል) = ለዝኅብስት ምሳሐ በዓል 7-ዝማሬ= ንዜኑ ክብራ ለዕድግት ወዲበ ዕዋል
 
8 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ንሕነሰ ንጸመድ ጸሎተ ወመልዕክተ ቃሉ
8 - ዝማሬ (ዕዝል) = ንዜኑ ክብራ ለዕድግት ወዲበ ዕዋል
 
9 - ዝማሬ (ዕዝል) = ንሕነሰ ንጸመድ ጸሎተ ወመልዕክተ ቃሉ
9 - ዝማሬ = ጻድቅ ወየዋህ በጽሐ ኀቤኪ
    10-ዝማሬ (ዕዝል) =ጻድቅ ወየዋህ በጽሐ ኀቤኪ
    11 - ጽዋዕ = ዘኢትተነትን ቤተ ክርስቲያን
   
12 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዘኢትተነትን ቤተ ክርስቲያን

 

 

   

93-ዝማሬ-ዘጸሎተ ሐሙስ፤ ገጽ ፹፫

94 ዝማሬ -ዘመኃትወ ፋሲካ ዕዝል ፤ገጽ ፹፬

95 - ዝማሬ - ዘበዓለ ፋሲካ ፤ ገጽ ፹፭

1 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = አመ ይእኅዝዎ በይእቲ ሌሊት
1 ዝማሬ=ወአቅደምከ ጸግዎ መንፈሰከ ቅዱሰ 1 - ዝማሬ ዘትንሣኤ = በግዕ ንጹሕ ተጠብሐ
2 - ዝማሬ ( በዓራራይ ) = አመ ይእኅዝዎ በይእቲ ሌሊት
2 - ክብር ይእቲ = ተሰቅለ ወተቀትለ ኢየሩሳሌም ተቀብረ
2 - ዝማሬ = እንዘ ሞትየ ትነግሩ
3 -ክብር ይእቲ = ወአንተሰ ጸላዕከ ተግሣፅየ
3 ዕጣነ ሞገር በ፪=ሃሌ ሃሌ ሉያ ወሠርከሰ አመ ርእሶ ይሰቀል
3 - ጽዋዕ = ሰፍሐ ዲበ ጽዋዕ ወይቤ
4 - ዕጣነ ሞገር በ፩ ( ዩ ) = ሃሌ ሉያ ረፈቀ ምስሌሆሙ በድራር
4 -ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 4 - መንፈስ = ንግበር ተዝካረ ሕማማቲሁ
  5 ዝማሬ (ዕዝል)= ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
5ዝማሬ ዘሰኑይ (ዘማዕዶት)= ዳዊትኒ ይቤ ተንሥእ እግዚኦ
  6 - ዝማሬ = አመ ቀዳሚት በዓለ ፋሲካ 6 ጽዋዕ= ጽዋዓ ሕይወት ዘይፈለፍል ክቡር ደሙ
  7 - ጽዋዕ = እምከመሰ ትፈቅዱ ትስተዩ 7 መንፈስ = ነአምን ሕማሞ ርግዘተ ገቦሁ
   
8 ዝማሬ ዘሠሉስ = ናሁ ወልድከ መሥዋዕተ ዘያሠምረከ
    9 ዝማሬ ዘረቡዕ=ይቤ ኢየሱስ ቃለ ዘኢይኄሡ
   
10 ዝማሬ ዘሐሙስ=በዲበ ዕፀ መስቀል ጸርሐ ወልድ
   
11ዝማሬ ዘዓርብ=ትሰግድ ለከ መካን እንተ ፈርየት
   
12 ዝማሬ ዘቀዳሚት ሰንበት=እንዘ የሐውራ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ
    13ዝማሬ ዘዳግም ትንሣኤ=ተሰቅለ ወሐመ ወሞተ

 

96 ዝማሬ -ዘፀዓተ ሲኦል ፤ ከገጽ ፹፯ እስከ ገጽ ፺፱ ድረስ

   
1 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ጸርሐት ሲኦል ወትቤ 50 ዝማሬ (ዕዝል)=ዘሐመ ወሞተ ቤዛ ኵሉ ኮነ 99 መንፈስ (ነ) ቤት= እስመ ኃረያ እግዚአብሔር
2 - ጽዋዕ ( ነቱ ) = መኑ አምላክ ዓቢይ ከመ አምላክነ
51 ጽዋዕ (ነ) ቤት=ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት
100 መንፈስ (ዕዝል)= እስመ ኃረያ እግዚአብሔር
3 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = መኑ አምላክ ዓቢይ ከመ አምላክነ
52 ጽዋዕ (ዕዝል)=ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት
101ዝማሬ (ቁ) ቤት= አኮኑ እግዚኦ ዝኒ ኅብስት
4 - መንፈስ = መንፈስ ቅዱስ ዘለብሶ ለአዳም
53መንፈስ (ና) ቤት=መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
102 ዝማሬ (ዕዝል)= አኮኑ እግዚኦ ዝኒ ኅብስት
5 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = መንፈስ ቅዱስ ዘለብሶ ለአዳም
54 መንፈስ (ዕዝል)=መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
103 - ጽዋዕ (ነ ) ቤት = ዕቍረ ማየ ልብን
6 -መንፈስ(ዕዝል)=መንፈስ ቅዱስ ዘለብሶ ለአዳም
55 ዝማሬ (ነቁ) =ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ 104 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዕቍረ ማየ ልብን
7 - ዝማሬ (ነ) ቤት = አሜን አሜን እብለክሙ
56 ዝማሬ (ዕዝል) = ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ
105 - መንፈስ = ዘነሣእነ ሥጋከ ወደመከ
8 - ዝማሬ (ዕዝል) = አሜን አሜን እብለክሙ
57 - ጽዋዕ = ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት
106 ዝማሬ (ቁ) ቤት= አኮኑ እግዚኦ ዝኒ ኅብስት
9 - ጽዋዕ ( ቁ ) = በከመ ይቤ ጳውሎስ
58 ጽዋዕ (ዕዝል)=ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት
107 ዝማሬ (ዕዝል) = አኮኑ እግዚኦ ዝኒ ኅብስት
10 መንፈስ ( ቁቱ ) = ተንሥአ ወልድ እሙታን
59 መንፈስ (ራ) (ዓቢ)= ፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ወልድ ቅዱስ
108 ጽዋዕ (ነ ) ቤት = ሐረገ ወይን እንተ በምድር ሥረዊሃ
11 መንፈስ (ዕዝል) = ተንሥአ ወልድ እሙታን
60 መንፈስ (ዓራራይ)=፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ወልድ ቅዱስ
109 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ሐረገ ወይን እንተ በምድር ሥረዊሃ
12 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል
61 መንፈስ (ዕዝል)=፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ወልድ ቅዱስ
110 መንፈስ ( ቁ ) ቤት = እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን
13 ዝማሬ (ዕዝል) =በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል
62 ዝማሬ (ነ) ቤት=ዘመጠነዝ ዕበዮ መኑ ዘይክል
111 መንፈስ (ዕዝል) =እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን
14 - ጽዋዕ ( ነ ) = እንዘ ሞተከ ንነግር
63ዝማሬ (ዕዝል)=ዘመጠነዝ ዕበዮ መኑ ዘይክል
112 ዝማሬ (ል) ቤት= አሜሃ መልዓ ፍሥሐ አፉነ
15 - መንፈስ ( ቁ ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
64 - ጽዋዕ = ክርስቶስ ከዊኖ ሊቀ ካህናት 113 ዝማሬ (ዕዝል)= አሜሃ መልዓ ፍሥሐ አፉነ
16 -ዝማሬ (ነ) ቤት = ተንሥአ ወልድ እሙታን
65 ጽዋዕ (ዕዝል)=ክርስቶስ ከዊኖ ሊቀ ካህናት
114 ጽዋዕ (ው) ቤት=ብእሲ ኃያል ለአምላከ አቡሁ
17 ጽዋዕ (ፅ)= ምንተኑ አዓሥዮ ለእግዚአብሔር
66 መንፈስ (ሚ) ቤት=ዘየአምን በአብ ሀሎ በወልድ
115 መንፈስ (ቱ) ቤት= መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
18 - መንፈስ (ነ) ቤት = እመኑ በአብ ወእመኑ በወልድ
67 መንፈስ (ዕዝል)=ዘየአምን በአብ ሀሎ በወልድ
116 መንፈስ (ዕዝል)= መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
19 - መንፈስ (ዕዝል) = እመኑ በአብ ወእመኑ በወልድ
68 ዝማሬ (ቁ) ቤት=ዘሰማየ ገብረ ወምድረ ሣረረ
117 ዝማሬ (ኮ) ቤት=ዘድኩመ አጸንዕ ወዘጸንዐ አዓቅጥ
20 - ዝማሬ (ቁ) = ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብሐ
69 ዝማሬ (ዕዝል)=ዘሰማየ ገብረ ወምድረ ሣረረ
118 ዝማሬ ( ዕዝል ) = ዘድኩመ አጸንዕ ወዘጸንዓ አዓቅጥ
21 - ዝማሬ (ዕዝል) = ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብሐ
70 ጽዋዕ (ነ) ቤት=ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት
119 ዝማሬ (ነ)= ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
22 -ጽዋዕ (ዓቢ)= እስመ እግዚእነ በደሙ ቤዘወነ
71 መንፈስ (ሚ)= እስመ ፩ዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
120 - ጽዋዕ ( ባ ) ቤት = እስመ ጽዋዕ ውስተ እደ እግዚአብሔር
23 - መንፈስ ( ቱ ) ቤት = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
72 - መንፈስ (ዕዝል) = እስመ ፩ዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
121 ጽዋዕ ( ዕዝል ) = እስመ ጽዋዕ ውስተ እደ እግዚአብሔር
24 - መንፈስ (ዕዝል) = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
73 ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ምዕረ ሞተ ወተንሥአ
122 መንፈስ ( ነ ) = እስመ ጽዋዕ ውስተ እደ እግዚአብሔር
25 ዝማሬ (ነ) ቤት = እንዘ ሞትየ ትነግሩ
74 - ዝማሬ (ዕዝል) = ምዕረ ሞተ ወተንሥአ
123ዝማሬ=ኅብስተ ሕይወት ኅብስተ መድኃኒት
26 - ዝማሬ (ዕዝል) = እንዘ ሞትየ ትነግሩ 75 - ጽዋዕ = በከመ ይቤ እግዚእነ
124 ጽዋዕ (በ) ቤት=ሞገሶሙ ለሐዋርያት ጽዋዓ ሕይወት
27 -ጽዋዕ ( ዩ ) = ትቤሎ ብእሲት ሳምራዊት ሀሎ ንጉሥ
76 መንፈስ = እምድኅረ ተንሥአ እሙታን
125 ጽዋዕ (ዕዝል) = ሞገሶሙ ለሐዋርያት ጽዋዓ ሕይወት
28 - መንፈስ = ይቤላ ኢየሱስ ለሳምራዊት 77 ዝማሬ (ጥቁ)= ዘይሜህረኒ ፍኖተ ሕይወት
126 መንፈስ (ኮቱ)= መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
29 መንፈስ (ዕዝል)=ይቤላ ኢየሱስ ለሳምራዊት
78 ዝማሬ ( በዓራራይ ) = ዘይሜህረኒ ፍኖተ ሕይወት
127 መንፈስ ፪ኛ ምልክት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
30 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ነአኵተከ ወንሴብሐከ ወንባርከከ
79 ዝማሬ (በዕዝል)=ዘይሜህረኒ ፍኖት ሕይወት
128 ዝማሬ (ቁ) ቤት= እስመ እግዚእነ ወረደ እምሰማያት
31 - ዝማሬ (ዕዝል) = ነአኵተከ ወንሴብሐከ ወንባርከከ
80 ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ
129 ዝማሬ (ዕዝል) = እስመ እግዚእነ ወረደ እምሰማያት
32 -ጽዋዕ ( ነ ) ቤት= አፍላገ ማየ ሕይወት 81 ጽዋዕ (ዕዝል) = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ 130 ጽዋዕ = በከመ ይቤ ጳውሎስ
33 - ጽዋዕ (ዕዝል) = አፍላገ ማየ ሕይወት 82 መንፈስ ( ዕው) = ዘሐመ ወሞተ በእንቲአነ 131 መንፈስ (ሚ) ቤት = ፩ዱ አብ ቅዱስ
34 - መንፈስ = አሠንያ እግዚኦ በሥምረትከ ለጽዮን
83መንፈስ (ዕዝል) = ዘሐመ ወሞተ በእንቲአነ 132 ዝማሬ ( ነ ) ቤት = እንዘ ሞተከ ንነግር
35 መንፈስ (ዕዝል)= አሠንያ እግዚኦ በሥምረትከ
84 ዝማሬ = እመኑ ብየ ወእመኑ በአቡየ 133 ጽዋዕ (ሙው)= ይቤላ ኢየሱስ ለሳምራዊት
36 ዝማሬ= አምላከ አማልክት እግዚአ አጋዕዝት
85 ዝማሬ (ዕዝል) = እመኑ ብየ ወእመኑ በአቡየ
134 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ይቤላ ኢየሱስ
37 - ዝማሬ (ዕዝል) = አምላከ አማልክት እግዚአ አጋዕዝት
86 ጽዋዕ (ባ) ቤት= ሰፍሐ ዲበ ጽዋዕ ወይቤ 135 መንፈስ (ናነ ) = ተንሥአ ክርስቶስ
38 - ጽዋዕ = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ 87 ጽዋዕ (ዕዝል) = ሰፍሀ ዲበ ጽዋዕ ወይቤ 136 መንፈስ (በዓራራይ ) = ተንሥአ ክርስቶስ
39 ጽዋዕ (ዕዝል) = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
88 መንፈስ ( ቢነ) ቤት =በከመ ይቤ ጴጥሮስ ቃለ ሕይወት
137 ዝማሬ (ዕነ)= ወተገዓዙ አይሁድ በበይናቲሆሙ
40 - መንፈስ = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
89 መንፈስ ፪ኛ ምልክት = በከመ ይቤ ጴጥሮስ ቃለ ሕይወት
138 ዝማሬ (ዕዝል) = ወተገዓዙ አይሁድ በበይናቲሆሙ
41 - መንፈስ (ዕዝል) = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
90 መንፈስ (ዕዝል)= በከመ ይቤ ጲርጥሮስ ቃለ ሕይወት
139 ዝማሬ= እምድኅረ ተንሥአ እሙታን
42 ዝማሬ (ነ) ቤት = ሞተ እንዘ አልቦ ሞት 91 ዝማሬ= ትጼውዕ ቤተ ክርስቲያን እንዘ ትብል 140 ጽዋዕ = ርቱዐ ነአኵቶ ለእግዚአብሔር
43 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሞተ እንዘ አልቦ ሞት
92 ዝማሬ (ዕዝል) = ትጼውዕ ቤተ ክርስቲያን እንዘ ትብል
141 መንፈስ (ነ) ቤት= እምድኅረ ተንሥአ እሙታን
44 - ጽዋዕ ( ሚ ) ቤት = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
93 ጽዋዕ (ጺራ)= ወከማሁ ካዕበ ጽዋዓኒ እምድኅረ ተደሩ
142 ዝማሬ (ሚነ)= አሜን አሜን እብለክሙ
45 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ይቤሎሙ ኢየሱስ
94 መንፈስ (ቢ) ቤት= ኵሉ ዘይክህድ በወልድ ኢሀሎ በወልድ
143 ጽዋዕ (ነ) ቤት= ጽዋዐ ሕይወት ዘውኅዘ እምገቦሁ
46 - መንፈስ ( ቱቁ ) = ወበከመ ከፈልከነ እምዝንቱ ዓለም
95 ዝማሬ (ነ) ቤት= ትብል ቤተ ክርስቲያን ለመድኅን
144 መንፈስ= መንፈስ ቅዱስ ዘለብሶ ለአዳም
47መንፈስ ፪ኛ ምልክት=ወበከመ ከፈልከነ እምዝንቱ ዓለም
96 ዝማሬ (ዕዝል) = ትብል ቤተ ክርስቲያን
145 መንፈስ (ዕዝል)= መንፈስ ቅዱስ ዘለብሶ ለአዳም
48 መንፈስ (ዕዝል) =ወበከመ ከፈልከነ እምዝንቱ ዓለም ሐላፊ
97 ጽዋዕ (ዩ)= ዓቢይ ፍሥሐ ብነ ለእለ አመነ
146 ዝማሬ (ቁ) ቤት= በይእቲ ሌሊት አመ ይእኅዝ
49ዝማሬ (ው) ቤት=ዘሐመ ወሞተ ቤዛ ኵሉ ኮነ
98 ጽዋዕ (ዕዝል)=ዓቢይ ፍሥሐ ብነ ለእለ አመነ
 

 

 

   

97 - አመ፳ወ፫ ለሚያዚያ - ዝማሬ ዘቅዱስ ጊዮርጊስ ፤ ገጽ ፺፱

 
1 -ዝማሬ = ፯ተ ዓመተ ዘኰነንዎ ለቅዱስ ጊዮርጊስ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ፯ተ ዓመተ ዘኰነንዎ ለቅዱስ ጊዮርጊስ
 

 

 

   

98 - ዝማሬ - ከመጽሐፉ የሌለ

   
1 - ዝማሬ = ትብል ቤተ ክርስቲያን 3 - ጽዋዕ = ዓቢይ ፍሥሐ ብነ 5 - መንፈስ = እስመ ኃረያ እግዚአብሔር ለጽዮን
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ትብል ቤተ ክርስቲያን 4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዓቢይ ፍሥሐ ብነ
6 - መንፈስ (ዕዝል) = እስመ ኃረያ እግዚአብሔር ለጽዮን

 

 

   

99 - አመ ፳ወ፰ ለሚያዚያ - ዝማሬ ዘርክበ ካህናት ፤ ገጽ ፺፱

 
1 - ዝማሬ = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
4 - መንፈስ (ቱ ) ቤት = ሶበ ትወጽእ መንፈሱ ለኢየሱስ
7 - ጽዋዕ = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
5 - መንፈስ (ዕዝል) = ሶበ ትወጽእ መንፈሱ ለኢየሱስ
8 - መንፈስ ( ቆነ ) ቤት = ንዜንወክሙ ከመ አንትሙኒ
3 - ጽዋዕ = ሰቀልዎ አይሁድ ለኢየሱስ 6-ዝማሬ (ቁ) ቤት= እንዘ አምላክ ውእቱ ኮነ  

 

 

   

100 - አመ ፴ሁ ለሚያዚያ - ዝማሬ ዘማርቆስ ፤ ገጽ ፻

 
1 - ዝማሬ (ነ ) ቤት = ማርቆስ ወልድየ መፃምርትየ
5 - መንፈስ (ቁ) ቤት = ፬ቱ ወንጌላውያን ፩ዱ ቃሎሙ
8 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኀበ ኀብሩ ወንጌላውያን
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ማርቆስ ወልድየ መፃምርትየ
6 - መንፈስ (ዕዝል) = ፬ቱ ወንጌላውያን ፩ዱ ቃሎሙ
9 - ጽዋዕ ( ነ ) ቤት = እምአፍላገ ሕይወት ዘይቀድሑ
3 - ጽዋዕ = ማርቆስ ወልድየ መፃምርትየ 7 - ዝማሬ = ኀበ ኀብሩ ፬ቱ ወንጌላውያን
10 - ጽዋዕ (ዕዝል) = እምአፍላገ ሕይወት ዘይቀድሑ
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ማርቆስ ወልድየ መፃምርትየ    

 

 

   

101 - አመ ፩ ለግንቦት - ዝማሬ ዘልደታ ፤ ፻፩

 
1 - ዝማሬ = እምሥርወ ዕሤይ ሠሪፃ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = እምሥርወ ዕሤይ ሠሪፃ  

 

 

   

102 - አመ ፲ወ፩ ለግንቦት - ዝማሬ ዘአቡነ ያሬድ ፤ ፻፩

 
1-ዝማሬ = ዜኖኩ ጽድቀከ ወነገርኩ አድኅኖተከ 3-ዝማሬ = ሰማየ በአብ ወበወልድ አርያም  
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዜኖኩ ጽድቀከ ወነገርኩ አድኅኖተከ
4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሰማየ በአብ ወበወልድ አርያም
 

 

 

   

103 -ዝማሬ - ዘ ዕ ር ገ ት ፤ ገጽ ፻፩

   
1 ዝማሬ (ዕዝል)= አዓርግ ለልየ ኀበ ደብረ ከርቤ 10 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ስምዑ ዘንተ ኂሩተ 20 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዘሰማየ ገብረ ወምድረ
2 ጽዋዕ (ግዕዝ) = ጽዋዐ ሕይወት ዘይፈለፍል 11 ጽዋዕ ( ነ ) ቤት = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ 21 - ጽዋዕ = በይእቲ ሌሊት አመ ይእኅዝዎ
3 ዝማሬ ዘሰንበት (ራቁ)=ዓርገ ሰማያተ በዓምደ ደመና
12 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ 22 ጽዋዕ (ዕዝል)=በይእቲ ሌሊት አመ ይእኅዝዎ
5 - ዝማሬ ዘዕርገት ግዕዝ = ዓርገ ሰማያተ 13 - ዝማሬ = በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር 23 - መንፈስ = በጺሖሙ ማኅደሪሆሙ ዓርጉ
5.1 ዝማሬ (ራቁ) ዓራራይ= ዓርገ ሰማያት 14ዝማሬ (ዕዝል)=በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር 24 ዝማሬ (ቁነ) ቤት=ሞዖ ለሞት ሠዓሮ ለጣዖት
5.2 - ዕዝል = ዓርገ ሰማያተ 15 ጽዋዕ (ቁ) ቤት = እንዘ ንነግር ትንሣኤሁ
25 ዝማሬ ፪ኛ ምልክት= ሞዖ ለሞት ሠዓሮ ለጣዖት
6 ጽዋዕ (ነ) ቤት=ጽዋዐ ሕይወት እትሜጦ በእንተ ዕርገቱ
16 - ጽዋዕ (ዕዝል) = እንዘ ንነግር ትንሣኤሁ 26 ጽዋዕ (ቁ) ቤት= ትንሣኤሁ እንዘ ንትአመን
7 ጽዋዕ (ዕዝል)=ጽዋዐ ሕይወት እትሜጦ በእንተ ዕርገቱ
17 መንፈስ (ነ) ቤት=ተንሢኦ ዓርገ በስብሐት 27 መንፈስ (ሎ) ቤት= ነቂሐነ አንጺሐነ ልብነ
8 - መንፈስ = መንፈስ ቅዱስ ነሢአነ 18 መንፈስ (ዕዝል)= ተንሢኦ ዓርገ በስብሐት 28 መንፈስ (ዕዝል)= ነቂሐነ አንጺሐነ ልብነ
9 - መንፈስ (ዕዝል) = መንፈስ ቅዱስ ነሢአነ 19 ዝማሬ (ቁ) ቤት= ዘሰማየ ገብረ ወምድረ  

 

 

   

104 አመ ፪ ለሰኔ - ዝማሬ ዘዮሐንስ ሰዊት ፤ ገጽ ፻፬

 
1 ዝማሬ (ነ) ቤት= ምዕረ ሦዐ ርእሶ ወተሀውከ በመንፈሱ
5 - መንፈስ = እምድኅረ ተንሥአ እሙታን 8 ዝማሬ (ነቁ) ቤት=አመ ይእኅዝዎ በይእቲ ሌሊት
2 ዝማሬ (ዕዝል) = ምዕረ ሦዐ ርእሶ ወተሀውከ በመንፈሱ
6 መንፈስ (ዕዝል)= እምድኅረ ተንሥአ እሙታን 9 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = በከመ ይቤ በወንጌል
3 - ጽዋዕ = ዘዮሐንስ አጥመቆ 7 ዝማሬ (ግዕዝ)=ዘምስለ አብርሃም ተዓረከ 10 መንፈስ = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዘዮሐንስ አጥመቆ    

 

 

   

105 - ዝማሬ - ዘ በ ዓ ለ ፶ ፤ ገጽ ፻ ፮

   
1 ዝማሬ (ዕዝል)=በግዕ ንጹሕ ተጠብሐ በከመ ይቤ ኢሳይያስ
10 ጽዋዕ (ቁ) ቤት=አመ ይእኅዝዎ በይእቲ ሌሊት
19 ዝማሬ (ነ) ቤት=አውጽኦሙ እምቢታንያ ወይቤሎሙ
2 - መንፈስ እንዘ ፩ዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
11 መንፈስ (ነ) ቤት=ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
20 ዝማሬ (ዕዝል)= አውጽኦሙ እምቢታንያ ወይቤሎሙ
3 ዝማሬ (ቁ) ቤት=በከመ አቅደመ ነጊረ እግዚአብሔር
12 መንፈስ (ዕዝል)=ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
21 - ጽዋዕ = በከመ ይቤ ጳውሎስ
4 - ጽዋዕ = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ 13 - ዝማሬ = ትንሣኤሁ በሣልስት ዕለት 22 መንፈስ (ዕነ)=ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
5 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ጽዋዐ ሕይወት ወሀቦሙ 14 ዝማሬ (ዕዝል) = ትንሣኤሁ በሣልስት ዕለት
23 መንፈስ ፪ኛ ምልክት = ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
6 - መንፈስ = ኂሩት ዘአብ ሕይወት ዘለዓለም 15 ጽዋዕ (ነቁ) = ነአምን ሞቶ ለመድኃኒነ
24 መንፈስ ፫ኛ ምልክት=ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
7 - መንፈስ (ዕዝል) = ኂሩት ዘአብ ሕይወት ዘለዓለም
16 ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ነአምን ሞቶ ለመድኃኒነ
25 መንፈስ ፬ኛ ምልክት = ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
8 ዝማሬ=ነአምን ሕማሞ በዲበ ዕፀ መስቀል 17 መንፈስ = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
26 መንፈስ (ዕ) ቤት ፭ኛ ምልክት (ዕዝል) = ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
9 ዝማሬ (ዕዝል) = ነአምን ሕማሞ በዲበ ዕፀ መስቀል
18 መንፈስ (ዕዝል)=ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
 

 

 

   

106 - አመ፲ወ፯ ለሰኔ - ዝማሬ ዘአባ ገሪማ ፤ ገጽ ፻፱

 
1 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን
3 - ጽዋዕ ( ው ) ቤት = ብእሲ ኃያል አምላክ 5-መንፈስ (ዕዝል) = ብእሲ ኄር ብእሲ መምህር
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ለከ ይድሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን
4 - መንፈስ ( ነ ) ቤት = ብእሲ ኄር ብእሲ መምህር
 

 

 

   

107 - አመ ፳ወ፭ ለሰኔ - ዝማሬ ዘበዓተ ክረምት ፤ ገጽ ፻፱

 
1 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ከመዝ ይቤሉ ቅዱሳን አበው
4 - ጽዋዕ ( ባ ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ዘይፈለፍል ለፍሥሐ
6 - መንፈስ ( ኮ ) ቤት = ወሰሚዖሙ ተከሥተ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ከመዝ ይቤሉ ቅዱሳን አበው
5 - ጽዋዕ (ዕዝል) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ዘይፈለፍል ለፍሥሐ
7 - መንፈስ ( ዕዝል ) = ወሰሚዖሙ ተከሥተ
3 - ዝማሬ ፪ኛ ምልክት = ከመዝ ይቤሉ ቅዱሳን አበው
 
 

 

 

   

108 - አመ ፭ ለሐምሌ - ዝማሬ ዘሐዋርያት ፤ ገጽ ፻ ፲

 
1 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ሤሞሙ ኢየሱስ ኖሎተ
8 - መንፈስ (ዕዝል) = ጸጋ ዘአብ ኂሩት ዘወልድ
14 - ጽዋዕ = በቅንዋተ እደዊሁ በርግዘተ ገቦሁ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሤሞሙ ኢየሱስ ኖሎተ
9 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ጸውዖሙ ወባረኮሙ
15 - መንፈስ ( ናቁ ) = ሐዋርያት ሰአሉ በእንቲአነ
3 - ጽዋዕ ( ባ ) ቤት = ሤመክሙ እግዚአብሔር ኖሎተ ሐዋርያተ
10 - ዝማሬ (ዕዝል) = ጸውዖሙ ወባረኮሙ
16 - መንፈስ ( ዓራራይ ) = ሐዋርያት ሰአሉ በእንቲአነ
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ሤመክሙ እግዚአብሔር ኖሎተ ሐዋርያተ
11 - ጽዋዕ ( ነ ) ቤት = ለእለ ኃረዮሙ ኪያሆሙ
17 - መንፈስ (ዕዝል) = ሐዋርያት ሰአሉ በእንቲአነ
5 - መንፈስ ( ቱነ ) ቤት = ጸጋ ዘአብ ኂሩት ዘወልድ
12 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ለእለ ኃረዮሙ ኪያሆሙ
18 - ዝማሬ ዘሰንበት = ሰማየ ወምድረ ዘአስተዋደደ ለሐዋርያቲሁ
6 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = ጸጋ ዘአብ ኂሩት ዘወልድ
13 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
19 - ዝመሬ (ዕዝል) = ሰማየ ወምድረ ዘአስተዋደደ ለሐዋርያቲሁ
7 - መንፈስ ( ዓራራይ ) = ጸጋ ዘአብ ኂሩት ዘወልድ
 
 

 

 

   

109.1 - አመ ፭ለሐምሌ - ዝማሬ ዘጴጥሮስ ወጳውሎስ ፤ ገጽ ፻ ፲፩

 
1 - መንፈስ ( ጺራ ) = በከመ ይቤ ጳውሎስ 3 - ዝማሬ ( ው ) ቤት = በከመ ይቤ በወንጌል 4 - ዝማሬ (ዕዝል) = በከመ ይቤ በወንጌል
2 - መንፈስ (ዕዝል) = በከመ ይቤ ጳውሎስ    

 

 

   

109.2 - አመ ፯ ለሐምሌ ሥላሴ

   
1 - ዝማሬ = አሐዱ አብ ቅዱስ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = አሐዱ አብ ቅዱስ  

 

 

   

110 - አመ ፲ወ፱ ለሐምሌ - ዝማሬ ዘቂርቆስ ፤ ገጽ ፻ ፲ ፪

 
1 - ዝማሬ = ፌ መንክር ስምከ ነገረ ቃልከ
6 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጸለየት ቅድስት ኢየሉጣ እንዘ ትብል
11 - መንፈስ (ነ) ቤት = መንፈስ ቅዱስ ወሰዶሙ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ፌ መንክር ስምከ ነገረ ቃልከ
7 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ጸለየት ቅድስት ኢየሉጣ እንዘ ትብል
12 - ዝማሬ = በገድሎሙ ወበትዕግሥቶሙ ፈጸሙ ገድሎሙ
3 - ጽዋዕ ( ሆ ) ቤት = ወይቤልዎ ለሕፃን መኑ ስምከ
8 - መንፈስ (ሆ) ቤት = ወከመዝ ሰአለ ሕፃን
13 - ጽዋዕ ( ቁነ ) = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
4 - መንፈስ = ወከመዝ ሰአለ ሕፃን
9 - ዝማሬ (ነ) ቤት = መኑ የዓቢ በመንግሥተ ሰማያት
14 - መንፈስ = በመንፈስ ቅዱስ ሕፃን ወእሙ ፈጸሙ ገድሎሙ
5 - ዝማሬ (ነ) ቤት = በገድሎሙ ወበትዕግሥቶሙ
10 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = በከመ ይቤ በነቢይ
15 - መንፈስ (ዕዝል) = በመንፈስ ቅዱስ ሕፃን ወእሙ

 

 

   

111 - ዝማሬ - ዘኢየሉጣ ፤ ገጽ ፻ ፲፬

   
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ተአኵቶ ነፍስየ ለእግዚአብሔር
3 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ይቤላ ሕፃን ለእሙ 4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ይቤላ ሕፃን ለእሙ
2 - ዝማሬ = በገድሎሙ ወበትዕግሥቶሙ    

 

 

   

112 - አመ ፳ወ፯ ለሐምሌ - ዝማሬ ዘአባ ሰላማ ፤ ገጽ ፻ ፲፭

 
1 - ዝማሬ ( ቁራ ) ዓራራይ = ወይቤሎሙ ዝኒ ኅብስት
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ርቱዕ ይሠየም ጳጳሰ ከመ መጋቤ እግዚአብሔር
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ርቱዕ ይሠየም ጳጳሰ ከመ መጋቤ እግዚአብሔር
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወይቤሎሙ ዝኒ ኅብስት    

 

 

   

113 - አመ ፴ሁ ለሐምሌ - ዝማሬ ዘእንድርያስ ፤ ገጽ ፻ ፲፭

 
1 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
3 - ጽዋዕ ( ሚ ) ቤት = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
5 - መንፈስ (ነ) ቤት = አዕማድ የማኖሙ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
6 - መንፈስ (ዕዝል) = አዕማድ የማኖሙ

 

 

   

114 - አመ ፬ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘደናግል ( ዘአንስት ) - ገጽ ፻ ፲፭

 
1 - ዝማሬ = ተባደራ ተጋደላ እስመ ክርስቶስ 6 - መንፈስ (ዕዝል) = አዋልደ ንግሥት ለክብርከ
11 - ዝማሬ = ትመስል መንሥተ ሰማያት አሥሮን ደናግል
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ተባደራ ተጋደላ እስመ ክርስቶስ
7 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ
12 - ዝማሬ (ዕዝል) = ትመስል መንግሥተ ሰማያት አሥሮን ደናግል
3 - ጽዋዕ = ደናግል ሠናያት ወውርዝዋት 8 - ዝማሬ (ዕዝል) = ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ 13 -ጽዋዕ ( ጺራ ) = መጽአ መርዓዊ ሰማያዊ
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ደናግል ሠናያት ወውርዝዋት
9 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ደናግል ሠናያት ደናግል ጠባባት
14 -ጽዋዕ (ዕዝል) = መጽአ መርዓዊ ሰማያዊ
5 - መንፈስ = አዋልደ ንግሥት ለክብርከ
10 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ደናግል ሠናያት ደናግል ጠባባት
 

 

 

   

115 - አመ ፫ለነሐሴ - ዝማሬ ዘሶፍያ - ገጽ ፻ ፲፯

 
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = አዋልደ ጽዮን ሥርግዋት
4 - መንፈስ ( ቁራ ) = አኮ በጽፍሮ ስእርቶን ያሠረግዋ
6 - ዝማሬ ( ቱ ) ቤት = ለነኒ እግዚኦ ወሎቶን ለአግብርቲከ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = አዋልደ ጽዮን ሥርግዋት
5 - መንፈስ (ዕዝል) = አኮ በጽፍሮ ስእርቶን ያሠረግዋ
7 - ዝማሬ (ዕዝል) = ለነኒ እግዚኦ ወሎቶን ለአግብርቲከ
3 - ጽዋዕ ( ል ) ቤት = በከመ ይቤ ሐዋርያ    

 

 

   

116 - አመ ፯ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘማርያም መግደላዊት - ገጽ ፻፲፰

 
1 ዝማሬ = ወቀዳሚትኒ ባቲ ሥርዓተ ምሥዋዕ 3 - ጽዋዕ = ታወሥእ መርዓት እንዘ ትብል 4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ታወሥእ መርዓት እንዘ ትብል
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወቀዳሚትኒ ባቲ ሥርዓተ ምሥዋዕ
   

 

 

   

117 - አመ ፲ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘማኅበር - ገጽ ፻ ፲፰

 
1 - ዝማሬ = በማኅበር ባርክዎ ለእግዚአብሔር
6 - መንፈስ (ዕዝል) = ወኢንኅድግ ግብረ ማኅበርነ
10 - ዝማሬ (ዕዝል) = በከመ ይቤ በነቢይ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = በማኅበር ባርክዎ ለእግዚአብሔር
7 - ዝማሬ = ማኅበረ በኵር ወሰማዕት 11 - ጽዋዕ = ጽዋዓ ሕይወት ጽዋዓ መድኃኒት
3 - ጽዋዕ = በማኅበር ባርክዎ
8 - ዝማሬ (ዕዝል) = ማኅበረ በኵር ወሰማዕት
12 - መንፈስ = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
4 - ጽዋዕ ( ዕዝል ) = በማህበር ባርክዎ 9 - ዝማሬ = በከመ ይቤ በነቢይ
13 - መንፈስ (ዕዝል) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
5 - መንፈስ ( ነ ) ቤት = ወኢንኅድግ ግብረ ማኅበርነ
   

 

 

   

118 - አመ ፲ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘሐርስጥፎሮስ - ገጽ ፻ ፲፱

 
1 - ዝማሬ = ይቤ ቅዱስ ሐርስጥፎሮስ ሰማዕት 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ይቤ ቅዱስ ሐርስጥፎሮርስ  

 

 

   

119 - አመ ፲ወ፫ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘደብረ ታቦር - ገጽ ፻ ፲፱

 
1 - ዝማሬ (ዕዝል) = በዲበ ሐማልማል ገብረ መድምመ
3 - ዝማሬ ዘሰንበት( ቁ ) ቤት = ወአመ ሰዱስ ነሥኦሙ ኢየሱስ
5 - ዝማሬ = ንዜንወክሙ ከመ አንትሙኒ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወአመ ሰዱስ ነሥኦሙ ኢየሱስ
4 - ዝማሬ ( ዕዝል (ቁ) ቤት = ወአመ ሰዱስ ነሥኦሙ ኢየሱስ
 

 

 

   

120 - አመ ፲ወ፭ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘጉቡዓን ሐዋርያት - ገጽ ፻ ፳፩

 
1 - ዝማሬ (ሚ ) ቤት = በወንጌል መራህከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ
3 - ጽዋዕ ( ባ ) ቤት = ዝንቱ ጽዋዓ ሕይወት 5 - መንፈስ ( ኮ ) ቤት = ዘተናገርከ በዲበ ነቢያት
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = በወንጌል መራህከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዝንቱ ጽዋዓ ሕይወት 6 - መንፈስ (ዕዝል) = ዘተናገርከ በዲበ ነቢያት

 

 

   

121 - አመ ፲ወ፯ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘቅዱስ ጊዮርጊስ - ገጽ ፻ ፳፩

 
1 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ወረደ ቃል እምሰማያት 4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ጊዮርጊስ ኃያል መስተጋድል 7 - ዝማሬ = ጊዮርጊስ ሠናየ ገድለ ተጋደለ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወረደ ቃል እምሰማያት 5 - መንፈስ = እግዚአብሔር ኃያል በውስተ ፀብዕ 8 ዝማሬ (ዕዝል) = ጊዮርጊስ ሠናየ ገድለ ተጋደለ
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጊዮርጊስ ኃያል መስተጋድል
6 - መንፈስ (ዕዝል) = እግዚአብሔር ኃያል በውስተ ፀብዕ
 

 

 

   

122 - አመ ፳ወ፩ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘእግዝእትነ ማርያም - ገጽ ፻ ፳፭

 
1 - ዝማሬ = እግዝእትየ እብለኪ ወእሙ ለእግዚእየ እብለኪ
13 - ዝማሬ (ነ) ቤት = መሶበ ወርቅ እንተ በሰማይ ትሴባሕ ( ዘካቲት ፳፩ ማርያም)
24 - መንፈስ (ዕዝል) = እግዝእትየ እብለኪ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = እግዝእትየ እብለኪ
14 - ዝማሬ (ዕዝል) = መሶበ ወርቅ እንተ በሰማይ ትሴባሕ
25 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ታዐብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር
3 - ጽዋዕ (ቢ) ቤት = ዝንቱ ጽዋዓ ሕይወት 15 ጽዋዕ ( ናቱ ) ቤት = መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል
26 - ዝማሬ (ዕዝል) = ታዐብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዝንቱ ጽዋዓ ሕይወት 16 - ጽዋዕ (ዕዝል) = መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል
27 - ጽዋዕ = ዘዘካርያስ ካህን ተቅዋም ዘወርቅ
5 - መንፈስ ( ዉ ) ቤት = እንተ ብኪ እምትካት 17 -መንፈስ ( ቁ ) ቤት = እግዝእትየ እብለኪ
28 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዘዘካርያስ ካህን ተቅዋም ዘወርቅ
6 - መንፈስ ( ዕዝል) = እንተ ብኪ እምትካት 18 - መንፈስ (ዕዝል) = እግዝእትየ እብለኪ
29 - መንፈስ ( ሚ) ቤት = ቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ
7 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ 19 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ርኢኩ ስና ለደብተራ
30 - መንፈስ (ዕዝል) = ቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ
8 - ዝማሬ (ዕዝል) = ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ 20 - ዝማሬ (ዕዝል) = ርኢኩ ስና ለደብተራ
31 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ምንተ እንከ እብል በእንተ ማርያም
9 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = መፍትው እንከ ንወድሳ ወንግበር በዓላ
21 - ጽዋዕ = መሶበ ወርቅ እንተ መና
32 - ዝማሬ (ዕዝል) = ምንተ እንከ እብል በእንተ ማርያም
10 - ጽዋዕ (ዕዝል ) = መፍትው እንከ ንወድሳ ወንግበር በዓላ
22 ጽዋዕ (ዕዝል) = መሶበ ወርቅ እንተ መና 33 - ጽዋዕ (ው) ቤት = ሰአሊ ለነ ማርያም
11 - መንፈስ ( ው ) ቤት = እንተ ብኪ እምትካት
23 - መንፈስ = እግዝእትየ እብለኪ 34 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ሰአሊ ለነ ማርያም
12 - መንፈስ (ዕዝል) = እንተ ብኪ እምትካት    

 

 

   

122.1 - አመ ፳ወ፬ ለነሐሴ ተክለ ሃይማኖት

 
1 - ዝማሬ = ተክለ ሃይማኖት አቡነ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ተክለ ሃይማኖት አቡነ  

 

 

   

123 - ዝማሬ - ዘበዓታ - ገጽ ፻ ፳፭

 
1 - ዝማሬ = እግዝእትየ እብለኪ ወእሙ ለእግዚእየ እብለኪ
5 - ጽዋዕ = ዛቲ ይእቲ አንቀጸ ሕይወት
9 - ዝማሬ ( ነዕ ) ቤት = አንቲ ውእቱ ንጽሕት እምንጹሓን
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = እግዝእትየ እብለኪ 6 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዛቲ ይእቲ አንቀጸ ሕይወት
10 - ዝማሬ (ዕዝል) = አንቲ ውእቱ ንጽሕት እምንጹሓን
3 - ዝማሬ (ነ) ቤት = መፍትው እንከ ንወድሳ
7 - ጽዋዕ = እስመ አልቦ ነገር ዘይሰዓኖ ለእግዚአብሔር
11 -ዝማሬ ( ቁዕ ) = ፈቂዶ ይርዳዕ ወይቤዙ
4 - ዝማሬ (ዕዝል) = መፍትው እንከ ንወድሳ
8 - ጽዋዕ ( ዕዝል ) = እስመ አልቦ ነገር ዘይሰዓኖ ለእግዚአብሔር
12 -ዝማሬ (ዕዝል) = ፈቂዶ ይርዳዕ ወይቤዙ

 

 

   

124 - አመ ፳ወ፰ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘአብርሃም - ገጽ ፻ ፳፮

 
1 - ዝማሬ ( ነዕ ) = ተናገሮሙ በዓምደ ደመና
7 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ዘውእቱ ቀዳሜ ሕግ ወሥርዓት
12 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ኢትመጥወነ ለግሙራ በእንተ ስምከ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ተናገሮሙ በዓምደ ደመና
8 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዘውእቱ ቀዳሜ ሕግ ወሥርዓት
13 - መንፈስ (ል) ቤት = አመ ሐወፃ እግዚአብሔር
3 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ለአብርሃም ኃረዮ ዓርክየ ይቤሎ
9 - ጽዋዕ = ደምረነ ነሀሉ ምስለ ኵሎሙ
14 - መንፈስ (ዕዝል) = አመ ሐወፃ እግዚአብሔር
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ለአብርሃም ኃረዮ ዓርክየ ይቤሎ
10 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ደምረነ ነሀሉ ምስለ ኵሎሙ ቅዱሳኒከ
15 - ዝማሬ (ነ) ቤት = አብርሃም ወሰዶ ለይስሐቅ ወልዱ
5 - መንፈስ ( ቁ ) ቤት = ወሰዶ መንፈስ ቅዱስ ለአብርሃም
11 - መንፈስ (ነ) ቤት = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
16 - መንፈስ (ቁ) ቤት = በእንተ አብርሃም ፍቁርከ
6 - መንፈስ ( ዕዝል ) = ወሰዶ መንፈስ ቅዱስ ለአብርሃም
   

 

 

   

125 - አመ ፳ወ፱ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘይስሐቅ ወያዕቆብ - ገጽ ፻ ፳፯

 
1 ዝማሬ (ነ) = ኢተሐሰወ ቃሉ ለቅዱስ አብ
4 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ወይቤሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም
7 ዝማሬ = አንተ አጽናዕኮሙ ለአድባር በኃይልከ
2 ዝማሬ (ዕዝል) = ኢተሐሰወ ቃሉ ለቅዱስ አብ
5 - መንፈስ ( ቁራ ) = አንትሙሰ ከመ ዕብነ ሕይወት
8 - ዝማሬ (ዕዝል) = አንተ አጽናዕኮሙ ለአድባር በኃይልከ
3 - ጽዋዕ ( ብ ) ቤት = ወይቤሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም
6 - መንፈስ (ዕዝል) = አንትሙሰ ከመ ዕብነ ሕይወት
9 - ዝማሬ (ግዕዝ) . ዮ . ቤት = መሐረነ እግዚኦ ወተሣሃለነ

 

 

   

126 - አመ ፴ሁ ለነሐሴ - ዝማሬ ዘእንድርያስ ሐዋርያ - ገጽ ፻ ፳፰

 
1 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ይቤሎ ኢየሱስ ለእንድርያስ
2 - ዝማሬ ( ቁራ ) = ይቤሎ ኢየሱስ ለእንድርያስ
3 - ዝማሬ (ዕዝል) = ይቤሎ ኢየሱስ ለእንድርያስ

 

 

   

127 ዝማሬ ዘክረምት ዘይትበሀል በዕለተ ሰንበት = ከገጽ ፻፳፱--፻፵፭

 

1 - ዝማሬ ዘቀዳሚት ሰንበት - ገጽ ፻ ፳፱

   
1 ዝማሬ (ነ) ቤት = ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና 2 ጽዋዕ (ቁ) ቤት = እመኑ ብየ ወእመኑ በአቡየ 3 መንፈስ (ቁ) ቤት = ቅሩብ ለከ ውስተ አፉከ

 

 

   

2 - ዝማሬ ዘካልዕ ሰንበት - ገጽ ፻ ፳፱

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ይገብር ምሕረተ ወይሁብ በረከተ
2 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ  

 

 

   

3 - ዝማሬ ዘሣልስ ሰንበት - ገጽ ፻ ፴

   
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ዘይጠፍር በማይ ጽርሖ
8 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = የዓርግ ደመናተ እምአጽናፈ ምድር
14 ዝማሬ (ነ) ቤት = በዕለተ ሰንበት ገሠፀ ባሕረ
2 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ንስእለከ እግዚኦ ወናስተበቁዓከ
9 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ውእቱ እግዚአ ለሰንበት
15 ጽዋዕ ( ዎ ) ቤት = ወኵሎ ፈጺሞ አስተናቢሮ
3 - መንፈስ (ነ) = ውእቱ እግዚአ ለሰንበት
10 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ሰማይኒ ይሁብ ዝናመ ክረምት
16 - መንፈስ ( ቁነ ) = አንተ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት
4 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ዘመልዕልተ ሱራፌል ወኪሩቤል
11 - ጽዋዕ ( ቁ ) ቤት = ቡሩክ አንተ እግዚኦ ዘዲበ ሠረገላ ኪሩቤል
17 - ዝማሬ ( ቁዩ ) = ሰማይኒ ይሁብ ዝናበ ወያከርም
5 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዘመልዕልተ ሱራፌል ወኪሩቤል
12 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ቡሩክ አንተ እግዚኦ ዘዲበ ሠረገላ ኪሩቤል
18 - ጽዋዕ ( ባ ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
6 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ውእቱ እግዚአ ለሰንበት
13 - መንፈስ (ቁ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
19 - መንፈስ (ነ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
7 - መንፈስ (ቁ) ቤት = አይቴኑ አሐውር እመንፈስከ
   

 

 

   

4 - ዝማሬ ዘራብዕ ሰንበት - ገጽ ፻ ፴፪

   
1 - ዝማሬ (ነ) = ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር
4 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = እመኑ በአብ ወእመኑ በወልድ
6 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = እመኑ በአብ ወእመኑ በወልድ
2 - ጽዋዕ (ነ) ቤት = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ
5 - መንፈስ ( ቁቱ ) = እመኑ በአብ ወእመኑ በወልድ
7 - መንፈስ (ዕዝል) = እመኑ በአብ ወእመኑ በወልድ
3 - መንፈስ ( ሚነ ) = እመኑ በአብ ወእመኑ በወልድ
 
 

 

 

   

5 - ዝማሬ ዘሐምስ ሰንበት - ገጽ ፻ ፴፬

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = እሠይም ቀስትየ በውስተ ደመና
21 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = አንተ ውእቱ ክርስቶስ ዕረፍቶሙ ለጻድቃን
41 - ዝማሬ ( ቱ ) ቤት = ሰአልዎ ለሙሴ ፳ኤል ኅብሰተ በገዳም
2 - ጽዋዕ (ነ) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
22 - ጽዋዕ (ዕዝል) = አንተ ውእቱ ክርስቶስ ዕረፍቶሙ ለጻድቃን
42 - ጽዋዕ ( ነባ ) = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
3 - መንፈስ ( ኮ ) ቤት = ሀበነ መንፈስ ቅዱስ ዘየኃድር
23 - መንፈስ ( ነቁ ) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
43 - ጽዋዕ ፪ኛ ምልክት = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
4 - ዝማሬ ( ነ ) = በአማን ኢትሐሰወ ቃለከ
24 - ዝማሬ ( ቁነ ) = አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ዘገብሮ ለአዳም
44 - መንፈስ ( ባቁ ) = በሰንበት ዓርገ ሐመረ
5 - ጽዋዕ ( ነቢ ) = አንተ ውእቱ ክርስቶስ
25 - ዝማሬ (ዕዝል) = አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ዘገብሮ ለአዳም
45 - መንፈስ ፪ኛ ምልክት = በሰንበት ዓርገ ሐመረ
6 - መንፈስ (ነ) = ውእቱ እግዚአ ለሰንበት
26 - ጽዋዕ ( ባ ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
46 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ከመ ይኩኖሙ መሐሬ ወጻድቅ ለሕዝቡ
7 - ዝማሬ (ነ) = አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር በነቢይ
27 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ጽዋዓ ሕይወት እትሜጦ
47 - ጽዋዕ ( ቁ ) ቤት = ዝኒ ጽዋዕ ዘንሰቲ አኮኑ ለክርስቶስ
8 - ጽዋዕ (ነ) = መንግሥትከሰ መንግሥት ዘለኵሉ ዓለም
28 - መንፈስ = ይምጻእ ላዕሌነ
48 - መንፈስ ( ነቁ ) = እግዚኦ ዘገበርከ ሰማየ ወምድረ
9 - ዝማሬ (ነ) = ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሞ
29 - ዝማሬ (ነ) ቤት = እግዚአብሔር መፍቀሬ ሰብእ
49 - ዝማሬ (ነ) = በሰንበት ምህሮሙ ወይቤሎሙ
10 - ጽዋዕ ( ባ ) ቤት = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
30 - ጽዋዕ ( ነባ ) = ጽዋዓ ሕይወት ወሀቦሙ
50 - ጽዋዕ (ነ) = ሀበነ እግዚኦ እምዝንቱ ጽዋዕ ደምከ ውእቱ
11 - መንፈስ ( ቁ ) ቤት = ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ
31 - መንፈስ (ነ) = መንፈስ ቅዱሰ ነሢአነ አሚነነ በአብ
51 - መንፈስ ( ባቁ ) = በሰንበት ዓርገ ሐመረ
12 - ዝማሬ (ቁ ) ቤት = እስመ ተዘከረ ቃሎ ቅዱሰ
32 - ዝማሬ (ነ) = አፍላገ ማየ ሕይወት ዘይውኅዝ እምከርሡ
52 - ዝማሬ (ነ) = ነፍስነሰ ትሴፈዎ ለእግዚአብሔር
13 - መንፈስ ( ቁዮና ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
33 - ጽዋዕ (ነ) = ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል
53 - ጽዋዕ (ነ) = ጽዋዓ ሕይወት
14 - መንፈስ ( ዓራራይ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ
34 - ጽዋዕ (ዕዝል) = ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል
54 - መንፈስ ( ቱ ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
15 - መንፈስ ( ዕዝል ) = መንፈሰከ ቅዱስ እግዚኦ
35 - መንፈስ ( ቁ ) ቤት = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
55 - ዝማሬ ( ነቁ ) ቤት = ስቡሐ ዘተሰብሐ በውስተ ቅዱሳን
16 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ያከርም በበዓመት ወያስተዴሉ ክረምተ
36 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = አርውዮ ለትለሚሃ
56 - ዝማሬ (ዕዝል) = ስቡሐ ዘተሰብሐ በውስተ ቅዱሳን
17 - ዝማሬ (ነ) = ስምዑ ቃሎ ለአብ ዘይቤ
37 - ጽዋዕ ( ነ ) = አብ ቀደሳ ወአልዓላ ወልድ
57 - ጽዋዕ (ነ) = ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ወያረዊ
18 - ጽዋዕ (ቁ) ቤት = አርውዮ ለትለሚሃ ወአሥምሮ ለማዕረራ
38 - መንፈስ (ነ) = ያርኁ ክረምተ ይገብር ምሕረተ
58 - መንፈስ (ነ) = ጸጋ ዘአብ ኂሩት ዘወልድ
19 - መንፈስ ( ኵ ) ቤት = ከመ ዘእምስቡሕ ወእምአንጕዕ
39 - ጽዋዕ (ነ ) = ይገብር ምሕረተ ወይሁብ በረከተ
59 - ዝማሬ (ነቁ ) = አርውዮ እግዚኦ ለትለሚሃ
20 - ዝማሬ (ነ) = ቀዳሜ ሕግ ዳግም ሕግ ወሥርዓት
40 - መንፈስ (ነ) = መንፈሰከ ቅዱሰ እግዚኦ ፈኑ ለነ
60 - መንፈስ = ቅሩብ ለከ ቃል ውስተ አፉከ

 

 

   

6 - ዝማሬ ዘዘወትር ዘመነ ክረምት - ገጽ ፻ ፵፪

 
1 - ዝማሬ ( ኮ ) ቤት = ያከርም በበዓመት እግዚአብሔር
14 - ዝማሬ ( ቱ ) = ዘአንተ ታርኁ ክረምተ በጸጋከ
27 - ዝማሬ = ዘይሰቅያ ለምድር ወያረውያ ዘይሰቅያ ለማየ ባሕር
2 - መንፈስ ( ቱ ) ቤት = መንፈሱ ለአብ መንፈሱ ለወልድ
15 - ዝማሬ = ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም
28 - ዝማሬ ( ጸለ ) ቤት = መኑ ከማከ መሐሪ ሐረገ ነፍስ መታሪ
3 - መንፈስ ( ኮ ) ቤት = ዝንቱ መንፈስ ቅዱስ
16 - ዝማሬ (ዕዝ) = ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም
29 - ዝማሬ (ዕዝል) = መኑ ከማከ መሐሪ ሐረገ ነፍስ መታሪ
4 - መንፈስ ( ኮ ) ቤት = እስመ በዝንቱ መንፈስ ቅዱስ
17 - ዝማሬ (ቱ) ቤት = ዓይንከ መሐሪት ትትመየጠነ
30 - ጽዋዕ ( ነ ) ቤት = አፍላገ ማየ ሕይወት
5 - መንፈስ ( ባ ) ቤት = መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍሕ
18 - መንፈስ (ቱ) ቤት = ክረምተ ወኃጋየ ዘአንተ ፈጠርከ
31 - ዝማሬ = ዘመልዕልተ ሱራፌል ወኪሩቤል
6 - መንፈስ ( ቱ ) ቤት = መንፈሰ ጥበብ መንፈሰ አእምሮ
19 - ዝማሬ ( ዓቢ ) = ምሕረተከ እሴብሕ እግዚኦ ለዓለም
32 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዘመልዕልተ ሱራፌል ወኪሩቤል
7 - ዝማሬ ( ጽዮ ) ቤት = እለ ይዘርዑ በአንብዕ ወበሐሤት የዓርሩ
20 - ዝማሬ ( ዓቢ ) = ደመና መንኰራኵሩ ዝናመ ንጹሕ
33 - ዝማሬ = ያከርም በበዓመት ሕብስተ ሕይወት
8 - መንፈስ ( ቱ ) ቤት = ሐውፀነ በሣህልከ በመንፈስ ቅዱስ
21 - ዝማሬ (ዕዝል) = ደመና መንኰራኵሩ ዝናም ንጹሕ
34 - ዝማሬ = ነጐድጓደ ወመባርቅተ መላኪ
9 - ዝማሬ ( ጽዮ ) ቤት = ገብረ ተአምረ ወመንክረ በጸጋሁ
22 - ዝማሬ (ው) ቤት = ናሁ በጽሐ ክረምተ በዕድሜሁ
35 - ዝማሬ = ይጼዉዕዎ ዕጓለ ቋዓት
10 - መንፈስ ( ነ) = ይርኁ ክረምተ በበዓመት
23 - መንፈስ ( ጽዮ ) = ዘይኤዝዞሙ ለደመናት
36 - ዝማሬ = ወልድ ዋህድ ዘኢይጸንን ዓምድ ለድኩማን
11 - መንፈስ ( ነ ) = ደምፀ እገሪሁ ለዝናም
24 - ዝማሬ = ፈለግ ዘይውኅዝ ያስተፌሥሕ ሀገረ
37 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወልድ ዋህድ ዘኢይጸንን ዓምድ ለድኩማን
12 - መንፈስ (ነ) = አርአየ እግዚአብሔር አድኅኖቶ
25 - ዝማሬ = ጠዓሙ ወታእምሩ ከመ ኄር እግዚአብሔር
38 - ዝማሬ = ንጉሠ ነገሥት እግዚአ አጋዕዝት
13 - ዝማሬ ( ቱ ) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
26 - ዝማሬ ( ጺራ ) = ዘይፌኑ አንቅዕተ ውስተ ቆላት
39 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ያርኁ ክረምተ በበዓመት

 

 

   

7 - አመ ፩ ለጳጉሜን - ዝማሬ ዘምትረተ ረእሱ - ፻፵፭

 
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ 3 - ጽዋዕ = አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ

 

 

   

8 - አመ ፫ ለጳጉሜን - ዝማሬ ዘመልከ ጼዴቅ - ፻፵፭

 
1 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ወሰሚዖ መልከ ጼዴቅ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወሰሚዖ መልከ ጼዴቅ  

 

 

   

128 አ ኰ ቴ ት - ከገጽ ፻፵፮ --- ፻፶፬

1 አኰቴት - ዘቅዱስ ዮሐንስ ገጽ. ፻፵፮

   
1 - ዝማሬ = ርዕዩ ዕበዮ ለዮሐንስ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ርዕዩ ዕበዮ ለዮሐንስ  

 

 

   

2 አኰቴት - ዘመስቀል - ገጽ .፻፵፮

   
1 - ዝማሬ (ሴ) ቤት = በመስቀልከ ወበቃልከ 3 - ዝማሬ - ግዕዝ (ቁ) ቤት = መስቀለ ክርስቶስ 5 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሶበሰ አእመረ ሰይጣን
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = በመስቀልከ ወበቃልከ 4 - ዝማሬ ( ጸለ ) ቤት = ሶበሰ አእመረ ሰይጣን  

 

 

   

3 አኰቴት - ዘቅዱስ ሚካኤል . ገጽ ፻፵፮

   
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
3ዝማሬ = ሚካኤል መልአክ ሰአል በእንቲአነ 5 ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሚካኤል መልአክ ሰአል በእንቲአነ
6 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ

 

 

   

4 አኰቴት - ዘጽጌ ገጽ ፻፵፯

   
1 - ዝማሬ (ቁኮ) = አሠርጎካ ለምድር በስነ ጽጌያት
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = አሠርጎካ ለምድር በስነ ጽጌያት
 

 

 

   

5 አኰቴት - ዘጻድቃን - ገጽ ፻፵፯

   
1 - ዝማሬ (ነጥ) = ሐዳፌ ነፍስ ለጻድቃን
5 - ዝማሬ (ዕዝል) = መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ
9 - ዝማሬ ፪ኛ ምልክት = ሥጋሁ ለክርስቶስ እንዘ ንትሜጦ
2 - ዝማሬ ዓራራይ = ሐዳፌ ነፍስ ለጻድቃን
6 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ
10 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሥጋሁ ለክርስቶስ እንዘ ንትሜጦ
3 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሐዳፌ ነፍስ ለጻድቃን
7 - ዝማሬ (ዕዝል) = ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ
11 - ዝማሬ = ተወከፍ እግዚኦ መሥዋዕተነ
4 - ዝማሬ = መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ
8 - ዝማሬ = ሥጋሁ ለክርስቶስ እንዘ ንትሜጦ
12 - ዝማሬ (ዕዝል) = ተወከፍ እግዚኦ መሥዋዕተነ

 

 

   

6 አኰቴት - ዘሰማዕት - ገጽ ፻፵፯

   
1 ዝማሬ (ቁ) ቤት = አዕረፉ ሰማዕት በክብር 3 ዝማሬ (ቁ) ቤት = ተወከፍ ለነ መሥዋተነ  
2 ዝማሬ ( ዕዝል ) = አዕረፉ ሰማዕት በክብር 4 ዝማሬ (ዕዝል) = ተወከፍ ለነ መሥዋተነ  

 

 

   

7 አኰቴት - ዘስብከት - ገጽ ፻፵፰

   
1 - ዝማሬ ( ቁቢ ) = ዘሰበከ ሙሴ በኦሪት ከመ ይመጽእ ወልድ
4 - ዝማሬ (ዕዝል) = መጽአ በእድሜሁ ሰማዒ ለአቡሁ
7 - ዝማሬ = ዘሱራፌል ይሴብሕዎ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዘሰበከ ሙሴ በኦሪት ከመ ይምጽእ ወልድ
5 - ዝማሬ ( ሚ) ቤት = ዜነውነ ዜና ነቢያት
8 - ዝማሬ = ዘሱራፌል ይሴብዎ
3 - ዝማሬ = መጽአ በእድሜሁ ሰማዒ ለአቡሁ 6 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዜነውነ ዜና ነቢያት  

 

 

   

8 አኰቴት - ዘብርሃን ወዘልደት - ገጽ ፻፵፰

   
1ዝማሬ (ዕቱ) ቤት = ዘበሕፅነ አቡሁ ሠረፀ 2 ዝማሬ (ዕዝል) = ዘበሕፅነ አቡሁ ሠረፀ
3 - ዝማሬ ( ሴ ) ቤት = ባርክ አግብርቲከ ወአዕማቲከ

 

 

   

9 አኰቴት - ዘአስተርእዮ - ገጽ ፻፵፰

   
1 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ዘሰበኩ ነቢያት ወረደ ወልድ
5 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
8 - ዝማሬ ( ዕዝል) = ኢኮነ ነቢየ ወኢወልደ ነቢየ
2 - ዝማሬ ( ቁሚ ) ቤት = ወረደ ወልድ እምሰማያት
6 - ዝማሬ ( ትቤ ) ቤት = አፍቂሮ ኪያነ መጽአ ኀቤነ
9 - ዝማሬ ( ሚ ) ቤት = ወረደ ወልድ እምላዕሉ
3 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወረደ ወልድ እምሰማያት
7 - ዝማሬ ( ቀ ) ቤት = ኢኮነ ነቢየ ወኢወልደ ነቢየ
10 - ዝማሬ ( ዕዝል ) = ወረደ ወልድ እምላዕሉ
4 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ    

 

 

   

10 አኰቴት - ዘአስተምህሮ - ገጽ ፻፵፱

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
5 - ዝማሬ ( ሚ ) ቤት = በውዳሴ ወበዕበይ ናቄርብ ለከ
9 - ዝማሬ = ሥጋሁ ለክርስቶስ መብልዓ ጽድቅ
2 - ዝማሬ (ሚ) ቤት = ቅዱሰ ሥጋሁ ወክቡረ ደሞ
6 - ዝማሬ ( ቁቱ ) ቤት = ዘነሣእነ ሥጋከ ወደምከ
10 - ዝማሬ ( ፅ ) ቤት = ሊተሰ ተሊወ እግዚአብሔር
3 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ኅብሰተ እምሰማይ ወሀቦሙ
7 - ዝማሬ ፪ኛ ምልክት = ዘነሣእነ ሥጋከ ወደምከ
11 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ሥጋሁ መብልዓ ጽድቅ ዘወረደ
4 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
8 - ዝማሬ ( ኮ ) ቤት = እስመ ኅብስትኒ ሥጋሁ ለክርስቶስ
12 - ዝማሬ = ሥጋሁ መብልዓ ጽድቅ ወደሙ ክቡር

 

 

   

11 አኰቴት - ዘሐዋርያት - ገጽ ፻፶

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
6 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
11 - ዝማሬ ( ቡ ) ቤት = አንጽሑ ሥጋክሙ ሃሌ ሉያ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) ቤት = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
7 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
12 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ሥጋሁ ለክርስቶስ መብልዓ ጽድቅ
3 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 8 - ዝማሬ = ደሚረከ ተሀቦሙ ለኵሎሙ
13 - ዝማሬ = ሥጋሁ ለክርስቶስ መብልዓ ጽድቅ
4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
9 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ይሁቦሙ እንከ ለኵሉ ቀናዪ
14 - ዝማሬ (ቀ) ቤት = ፈኑ ለነ እዴከ ቅድስተ
5 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 10 - ዝማሬ ( ቡ ) ቤት = አንጽሑ ሥጋክሙ  

 

 

   

12 አኰቴት - ዘመዋዕለ ኒቆዲሞስ ሠኑየ ወሠሉሰ -ገጽ ፻፶፩

 
1 - ህየንተ ዝማሬ በ፪ ( ዲ ) ቤት = ነፍስነሰ ትሴፈዎ ለእግዚአብሔር
2 - ህየንተ ዝማሬ በ፪ ( = አንቅሑ ልብክሙ ወንቅሑ ወጸሎት
3 - ህየንተ ዝማሬ በ፪ ( ዲ ) = በመስቀሉ ወበቃሉ ይረድአነ አምላክነ

 

 

   

13 አኰቴት - ዘምህላ - ገጽ ፻፶፩

   
1 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ስምዓነ አምላክነ    

 

 

   

14 አኰቴት - ዘአስተምህሮ - ገጽ ፻፶፩

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ሠርዓ ሰንበተ ለዕረፍት
3 - ዝማሬ ( ነኢኮ ) = ብፁዕ ብእሲ ዘይትዔገሣ ለሥርዓትየ
 
2 - ዝማሬ ( ዐቢ ) = ወኵሎ ፈጺሞ አዕረፈ
4 - ዝማሬ ካልዕ ምልክት = ብፁዕ ብእሲ ዘይትዔገሣ ለሥርዓትየ
 

 

 

   

15 አኰቴት - ዘሆሣዕና ( አመ ፳ወ፯ ለመጋቢት ይህን በል ) -ገጽ ፻፶፪

 
1 - ዝማሬ ( ዕቁ ) ቤት = እስመ እግዚእነ ወመድኃኒነ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = እስመ እግዚእነ ወመድኃኒነ
 

 

 

   

16 አኰቴት - ዘትንሣኤ - ገጽ ፻፶፪

   
1 ዝማሬ (ኒ) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 3 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 5 - ዝማሬ = አመ ቀዳሚት በዓለ ፋሲካ
2 - ዝምሬ ( ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
6 - ዝማሬ ( ዕዝል) = አመ ቀዳሚት በዓለ ፋሲካ

 

 

   

17 አኰቴት - ዘዕርገት - ገጽ ፻፶፪

   
1 - ዝማሬ (ቁ) ቤት = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስተ እምሰማይ ወቦሙ
7 - ዝማሬ ( ነ ) ቤት = ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
2 - ዝማሬ (ዕዝል) ቤት = ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
5 - ዝማሬ ( ሚ ) ቤት = ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
8 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
3 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ
6 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዓርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት
 

 

 

   

18 አኰቴት - ዘጰራቅሊጦስ - ገጽ ፻፶፫

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ቅዱስ አብ ዘሠምረ ይሴባሕ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ቅዱስ አብ ዘሠምረ ይሴባሕ
3 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = አዓርግ ይቤ ወዓዓርገ ዓቢይ ኖላዊ

 

 

   

19 አኰቴት - ዘ፫ቱ ደቂቅ - ገጽ ፻፶፫

   
1 - ዝማሬ ( ሚ ) ቤት = ፩ዱ አብ ቅዱስ ፩ዱ ወልድ ቅዱስ
   

 

 

   

20 አኰቴት - ዘእግዝእትነ ማርያም - ገጽ ፻፶፫

   
1 ዝማሬ ( ዕዝል) = የዐቢ ክብራ ለማርያም    

 

 

   

21 አኰቴት - ዘክረምት - ገጽ ፻፶፫

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ንጉሠ ነገሥት እግዚአ አጋዕዝት
5 - ዝማሬ = ንስእለከ እግዚኦ ወናስተበቍዓከ
8 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ሥጋሁ ለክርስቶስ እንዘ ንትሜጦ
2 - ዝማሬ ( ራሲ ) = ዓይነ ኵሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ
6 - ዝማሬ (ነ) ቤት = አፍላገ ማየ ሕይወት
9 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሥጋሁ ለክርስቶስ እንዘ ንትሜጦ
3 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ገባሬ ሣህል ወልደ እግዚአብሔር
7 - ዝማሬ (ነ) ቤት = አንተ እግዚ'እየ ወአምላኪየ
10 - ዝማሬ ( ዓብ ) ቤት = ደመና መኰራኵሩ
4 - ዝማሬ ( ቁ ) ቤት = ንስእለከ እግዚኦ ወናስተበቍዓከ
 
 

 

 

   

22 አኰቴት - ዘጽጌ - ገጽ ፻፶፬

   
1 - ዝማሬ ( ሚቁ ) = ሠርጎሙ ለሐዋርያት ክብሮሙ ለመላእክት
2 - ዝማሬ ካልዕ ምልክት = ሠርጎሙ ለሐዋርያት ክብሮሙ ለመላእክት
3 - ዝማሬ (ዕዝል) = ሠርጎሙ ለሐዋርያት

 

 

   

23 አኰቴት - ዘቅዱስ ሚካኤል

   
1 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ 2 - ዝማሬ = ኅብስተ እምሰማይ ወቦሙ  

 

 

   

129 ምሥጢር = ከገጽ ፻፶፭ -- ፻፸፫

1 ምሥጢር - ዘዮሐንስ - ገጽ ፻፶፭

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = በከመ ይቤ በወንጌል መጽአ ዮሐንስ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = በከመ ይቤ በወንጌል መጽአ ዮሐንስ
 

 

 

   

2 ምሥጢር - ዘመስቀል - ገጽ ፻፶፭

   
1 - ዝማሬ (ግዕዝ) = ይስማዕ ሰማይ ወትዜኑ ምድ
   

 

 

   

3 ምሥጢር - ዘቅዱስ እስጢፋኖስ - ገጽ ፻፶፭

   
1 - ዝማሬ (ዮ) ቤት = ንስምዖ ለብፁዕ ወለቅዱስ ዓቤል
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ንስምዖ ለብፁዕ ወለቅዱስ ዓቤል
 

 

 

   

4 ምሥጢር - ዘ፬ቱ እንስሳ - ገጽ ፻፶፮

   
1 - ዝማሬ (ነ) ቤት = ከመ ንንግር ዕበዮሙ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ከመ ንንግር ዕበዮሙ  

 

 

   

5 ምሥጢር - ዘቅዱስ ሚካኤል - ገጽ ፻፶፯

   
1 ዝማሬ = ንንግር ዕበዮ ለብፁዕ ወለቅዱስ 2 ዝማሬ = ንንግር ዕበዮ ለብፁዕ ወለቅዱስ  

 

 

   

6 ምሥጢር - ዘሰማዕታት - ገጽ ፻፶፯

   
1 ዝማሬ = አመ ይነግሥ ሎሙ ክርስቶስ 2 ዝማሬ (ዕዝል) = አመ ይነግሥ ሎሙ ክርስቶስ  

 

 

   

7 ምሥጢር - ዘካህናተ ሰማይ - ገጽ ፻፶፰

   
1 - ዝማሬ ( ዮ ) ቤት = አንተ ተወከፍ መሥዋዕቶሙ
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = አንተ ተወከፍ መሥዋዕቶሙ  

 

 

   

8 ምሥጢር - ዘአስተምህሮ - ገጽ ፻፶፰

   
1 - ዝማሬ ( ዮ ) ቤት = መሀረነ እግዚኦ ወተሣሃለነ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = መሀረነ እግዚኦ ወተሣሃለነ  

 

 

   

9 ምሥጢር - ዘልደት ( ዝማሬ ዘናግራን . ውዳሴሃ . በል ) - ገጽ ፻፶፰

 
1 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዮም መላእክት ይየብቡ 3 - ዝማሬ ( ዮ ) = ንዑ ንትመጦ ሥጋሁ 5 - ዝማሬ = ንዑ ንየብብ ምስለ መላእክቲሁ
2 - ዝማሬ ( ዮ ) = ምንተ እብል ወምንተ እነግር 4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ንዑ ንትመጦ ሥጋሁ 6 - ዝማሬ = ንዑ ንትፈሣሕ ዮም በበዓለ ልደቱ

 

 

   
10 ምሥጢር - ዘጳውሊ ወእንጦኒ - ገጽ ፻፷፩    
1ዝማሬ (ሜ) = ኅብስት እምሰማይ ተውህቦሙ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኅብስት እምሰማያት  

 

 

   

11 ምሥጢር - ዘደብረ ዘይት ወዘጻድቃን - ገጽ ፻፷፩

 
1 - ዝማሬ ( ርሄ) = አንቀጽ ተፈትሐ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = አንቀጽ ተፈትሐ  

 

 

   

12 ምሥጢር - ዘአስተምህሮ - ገጽ ገጽ ፻፷፪

   
1 - ዝማሬ ( ዮ ) ቤት = ነዑ ንትፈሣሕ ዮም 3 - ዝማሬ ( ዮ ) = መሐሪ ዘአልቦ መዓት 5 - ዝማሬ (ዕዝል) = ክርስቶስ ከዊኖ ሊቀ ካህናት
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ንዑ ንትፈሣሕ ዮም 4 - ዝማሬ ( ዮ ) = ክርስቶስ ከዊኖ ሊቀ ካህናት  

 

 

   

13 ምሥጢር - ዘትንሣኤ - ገጽ ፻፷፬

   
1 ዝማሬ (ዮ) ቤት = አብርሂ አብርሂ ኢየሩሳሌም 3 - ዝማሬ (ነ) = ተንሥአ እግዚእነ እሙታን 5 - ዝማሬ (ዮ) = ዛቲ ዕለት ቅድስት ፋሲካ
2 ዝማሬ (ዕዝል) = አብርሂ አብርሂ ኢየሩሳሌም 4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ተንሥአ እግዚእነ እሙታን 6 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዛቲ ዕለት ቅድስት ፋሲካ

 

 

   

14 ምሥጢር - ዘቅዱስ ሚካኤል - ገጽ ፻፷፮

   
1 - ዝማሬ (ሚድ) = ለወልደ አብ ዘኢይሠዓር 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ለወልደ አብ ዘኢይሠዓር  

 

 

   

15 ምሥጢር - ዘናግራን - ገጽ ፻፷፮

   
1 - ዝማሬ (ነ) = ውዳሴሃ ለቅድስት ሀገረ ናግራን
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ውዳሴሃ ለቅድስት ሀገረ ናግራን
 

 

 

   

16 ምሥጢር - ዘናዝሬት - ገጽ ፻፷፯

   
1 - ዝማሬ (ዮ) ቤት = ልህቀ ሕፃን ወጸንዐ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ልህቀ ሕፃነ ወጸንዐ  

 

 

   

17 ምሥጢር - ዘቃና ዘገሊላ - ገጽ ፻፷፯

   
1 ዝማሬ (ርጊ) = አመ ሣልስት ዕለት 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = አመ ሣልስት ዕለት  

 

 

   

18 ምሥጢር - ዘቅዱስ ቂርቆስ - ገጽ ፻፷፯

   
1 - ዝማሬ (ዮ) = ነሥአ ኅብስተ መድኃኒነ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ነሥአ ኅብስተ መድኃኒነ  

 

 

   

19 ምሥጢር - ዘክብረ ቅዱሳን ወዘልደት - ገጽ ፻፷፰

 
1 ዝማሬ = ተወልደ መድኅን ክብረ ቅዱሳን 2 ዝማሬ (ዕዝል) = ተወልደ መድኅን ክብረ ቅዱሳን  

 

 

   

20 ምሥጢር - ዘትንሣኤ - ገጽ ፻፷፰

   
1 ዝማሬ (ዮ) = ቅዱስ አብ ዘኢይመውት 3 ዝማሬ (ዮ) ቤት = ናሁ ርእዩ መጠነ አፍቀረነ 5 ዝማሬ (ዮ) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
2 ዝማሬ (ዕዝል) = ቅዱስ አብ ዘኢይመውት 4 ዝማሬ (ዮ) ቤት = ኅብስተ ነሥአ እግዚእነ 6 ዝማሬ (ዕዝል) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ

 

 

   

21 ምሥጢር - ዘክብረ ቅዱሳን - ገጽ ፻፸

   
1 - ዝማሬ (ዮ) = እግዚአብሔር አምላክነ ኄር 2 - ዝማሬ (ዮ) = ሀበነ ሥጋከ ወደመከ ለነ  

 

 

   

22 ምሥጢር - ዘዕርገት - ገጽ ፻፸

   
1 - ዝማሬ (ዮ) = ወበዕርገቱ ለክርስቶስ 2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ወበዕርገቱ ለክርስቶስ  

 

 

   

23 ምሥጢር - ዘጰራቅሊጦስ - ገጽ ፻፸፩

   
1 ዝማሬ = ለአሐዱ እግዚአብሔር አብ 3 ዝማሬ = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ  
2 ዝማሬ (ዕዝል) = ለአሐዱ እግዚአብሔር አብ
4 ዝማሬ (ዕዝል) = ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
 

 

 

   

24 ምሥጢር - ዘሐዋርያት - ገጽ ፻፸፪

   
1 ዝማሬ = ሕዝብ ቅዱሳን ሐዋርያት 2 ዝማሬ (ዕዝል) = ሕዝብ ቅዱሳን ሐዋርያት  

 

 

   

25 ምሥጢር - ዘማኅበር - ገጽ ፻፸፪

   
1 - ዝማሬ = ናሁ ፈውስ ይፈለፍል ለሕይወት
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ናሁ ፈውስ ይፈለፍል ለሕይወት
 

 

 

   

26 ምሥጢር - ዘፍልሰታ - ገጽ ፻፸፫

   
1 - ዝማሬ = ዓቢይ ውእቱ ስብሐተ ድንግልናኪ 3 - ዝማሬ = ኦ መድኃኒት ለነገሥት 5 - ዝማሬ = ፈለሰት ማርያም በስብሐት
2 - ዝማሬ (ዕዝል) = ዓቢይ ውእቱ ስብሐተ ድንግልናኪ
4 - ዝማሬ (ዕዝል) = ኦ መድኃኒት ለነገሥት
6 - ዝማሬ (ዕዝል) = ፈለሰት ማርያም በስብሐት