1 beide mariam ejigu retta
2 beide mariam ejigu retta
3 beide mariam ejigu retta
4 beide mariam ejigu retta
5
6
7 beide mariam ejigu retta
8 beide mariam ejigu retta
9 beide mariam ejigu retta
10 '
11 beide mariam ejigu retta
12 beide mariam ejigu retta
13 beide mariam ejigu retta
14 beide mariam ejigu retta
15

የተለያየ የቅ/ ያሬድ ዜ

16 beide mariam ejigu retta
17 beide mariam jigu retta
18

ሰዓታት በደብረ ዓባይ ዜማ

19

መልክዐ ውዳሴ

20

ይትበሃል ዘሰሙነ ሕማማት ( ግዕዝ፣ ዓራራይ፣ ዕዝል ዜማ)

21 መዝሙር ዘትንሣኤ በቁም ዜማ
20

የዘወትር ምስባክ ያዳምጡ