እስመ ቆሙ ለዕሌየ

beide mariam ejigu retta

 

 

 

 

 

 

beide mariam ejigu retta

beide mariam ejigu retta

 

 

 

 

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta      

 

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta      

 

 

beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta

ይትበሃል ዘሰሙነ ሕማማት መማሪያ

Readings and Hymns for the Suffering Friday

 

beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta